Podle místostarosty Jiřího Preclíka bude auto sloužit hlavně seniorům a zdravotně postiženým. „Projekt se podařilo realizovat za velmi krátkou dobu, rada města schvalovala darovací smlouvu 24. 10. a již 12. 12. jsme auto v Praze převzali," podotkl. Podle Gabriely Švagrové z Nadace Charty 77 jde o projekt, který ve spolupráci s Českou lékárnou holding běží už druhým rokem a připravuje se třetí ročník. „Myšlenka byla zajistit sociální službu primárně pro seniory a hendikepované občany za dostupných podmínek. Projekt je postaven tak, že města obdrží vozidlo, ale náklady na provoz už leží na jejich bedrech," uvedla Gabriela Švagrová a ocenila v Ústí nad Orlicí Senior dopravu, kterou tu provozuje Červený kříž už dlouhou řadu let.

Předání Taxíku Maxíku v Ústí nad Orlicí.