Zítra se v jídelně penzionu Na Pláni sejde ustavující schůze ústeckého Senior klubu. Ten vzniká na základech dosavadního Klubu důchodců, který si brzo připomene pětadvacáté výročí své činnosti. O vzniku a plánech Senior klubu jsme hovořili se zástupcem ústeckého starosty Zdeňkem Ešpandrem.

Chtějí více aktivit

„Klub seniorů vzniká zatím pod městským úřadem, měl by existovat paralelně vedle klubů, které ve městě jsou například při některých závodech, při červeném kříži nebo klubu invalidů, a především koordinovat jejich činnost. Nic nebude bránit tomu, aby důchodci byli současně členy více klubů,“ uvedl Zdeněk Ešpandr, který je hlavním iniciátorem vzniku Senior klubu. Jak dodal, sám si zmapoval činnosti, které jsou ve městě ve vztahu k seniorům vyvíjeny. „Jetliže je ve městě 3400 obyvatel starších šedesáti let a v existujících klubech důchodců je organizováno maximálně šest set lidí, je to podle mě málo. Také činnost dotýkající se seniorů je nedostatečná a měla by se rozvíjet,“ uvedl místostarosta.

Plánů je hodně

Na základě iniciativy Zdeňka Ešpandra vznikla přípravná skupina, která zpracovala stanovy Senior klubu, plán jeho činnosti a také deklaraci o spolupráci s podobným klubem, který pracuje v polské Bystřici Kladské, s níž má Ústí nad Orlicí uzavřenu oficiální partnerskou smlouvu.

„Koordinace činností klubů umožní mimo jiného i to, že jednotlivé akce budou více propagovány a následně i obsazovány. Pokud jeden klub uspořádá kupříkladu zájezd a nebude mít plný autobus, bude moci nabídnout místa ostatním. Senior klub bude využívat prostory současného Klubu důchodců v domě s pečovatelskou službou na Masarykově ulici. V plánu na příští rok máme zatím zájezdy po České republice i do Polska, výuku práce s počítačem a internetem. Chybět nebudou besedy a přednášky, samozřejmě ani rukodělné kroužky,“ uzavřel místostarosta.