„Toto setkání často přinese alespoň malé zpestření do běžného života našich seniorů. Ti každoročně ocení, že alespoň někdy mohou potkat své známé, které nepotkávají běžně, protože většinou bydlí na jiném konci města a často nemají možnost se vidět,“ konstatovala Iva Janoušková, radní pro sociální a bytovou oblast. Seniorům přišel popřát mnoho zdraví do nového roku starosta Petr Fiala, v kulturním programu vystoupili žáci „zušky”, známý imitátor Václav Faltus a děti ze školky U Dvora.