Jeden ze základních programů tohoto projektu je Podpora a rozvoj počítačové gramotnosti seniorů v naší republice. Využily jsme nabízenou možnost a již 4. ledna 2013 se nám podařilo odstartovat v Mladkově historicky první kurz práce s osobním počítačem a internetem pro zájemce z řad občanů naší vesnice.
Náš odvážný záměr by zůstal jenom na papíře, ale díky finanční podpoře a cenným radám pracovníků pražského Konta Bariéry, pomoci Oblastního spolku Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí se vše podařilo uskutečnit. Podpořilo nás i vedení obce Mladkov.
Prvního kurzu se zúčastnilo 15 seniorů, kteří byli rozděleni podle svých dosavadních znalostí na dvě skupiny – začátečníky a pokročilé. Každý, kdo si vzpomene na své začátky u počítače, přizná, že to nebylo nejlehčí a vyžadovalo to značnou míru trpělivosti a vytrvalosti. Ještě více trpělivosti a ochoty je ovšem zapotřebí u lektora kurzu pro začátečníky. A my jsme měly to velké štěstí, že role lektora se na jedničku s hvězdičkou zhostil mladý a velice ochotný pan Bohuslav Matouš z Mladkova. Pod jeho citlivým vedením senioři rychle ztráceli počáteční obavy, někdy až strach, zda je bude počítač poslouchat.
S postupujícím počtem hodin strávených u počítače zjišťovali, co všechno počítač s internetem nabízí a že je to skvělá možnost, jak obohatit využívání volného času. Dnes už je pro mnohé z nich naprostou samozřejmostí „skypování" s vnoučaty, psaní e-mailů, posílání fotografií, vyhledávání užitečných rad pro vaření, zahrádkaření, cestování a spousty dalších informací.
Mezi občany naší malé vesnice se velice rychle rozšířily informace o tom, jak je kurz práce s počítačem výborný, a zaznamenáváme velký zájem o jeho pokračování v dalších termínech. Po dohodě s lektorem se uskuteční ještě letos na jaře. Věříme, že v dalším období se k mladkovským seniorům připojí třeba i zájemci z dalších částí Mladkova – Vlčkovic a Petroviček.
Členky Místní organizace
Českého červeného kříže