V rámci projektu Týden Multikulturního setkání se zítra uskuteční seminář nazvaný Multikulturní výchova. Pořádají ho Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež EMKO a SKP-Centrum Pardubice ve spolupráci se společností Amnesty International Česká republika.

„Seminář reaguje na vzahy mezi většinovou populací a Romy, žijícími u nás, ale vzhledem k členství v Evropské unii pojímá otázku multikulturní výchovy komplexněji,“ objasňuje pracovnice zařízení EMKO Marie Smetanová. Cílem je, aby prvky této výchovy prostupovaly celý vzdělávací proces: „A to tak, aby u žáků pomáhaly vytvářet komunikační a kooperativní kompetence,“ přibližuje Smetanová smysl akce. Lektoři se zaměří na komunikační techniky a metody řešení konfliktů.

Seminář je určen pedagogům základních a středních škol, studentům středních a vyšších odborných škol, pro preventisty městské policie, pracovníky odboru sociálních věcí a pracovníky z oblasti sociálních služeb. Začne ve středu v 9 hodin ve velké zasedací místnosti vysokomýtské radnice.

PETRA SOUKUPOVÁ