Stigmatizovaná Anička Tomanová (1907 – 1957) své životní utrpení obětovala především za kněžská povolání, „za čisté, svaté kněžství". Na její přímluvu docházelo k zázrakům a i dnes se věřícím dostává podivuhodného vyslyšení. V deset hodin začne mše svatá v kláštereckém kostele Nejsvětější Trojice, následovat bude mj. pobožnost u hrobu Anny B. Tomanové a vyprávět budou očití svědci, kteří byli na Aniččinu přímluvu vyslyšeni. Konec setkání se předpokládá zhruba v 17 hodin, během něj bude k dostání i životopis Aničky Chudobka z Orlických hor.