Záměr, jehož příprava započala již před deseti lety, se stal definitivně skutečností v úterý 9. listopadu, kdy došlo ke slavnostnímu otevření necelých 800 metrů dlouhé cyklostezky vedoucí oblastí Podhorky mezi Českou Třebovou a Rybníkem.

Celkové náklady stavby se vyšplhaly na téměř 17 000 000 Kč. Státní fond dopravní infrastruktury přispěl částkou přes devět miliónů korun a obec Rybník se podílela na veřejném osvětlení a úpravě komunikace na svém katastru.

Během slavnostního otevření byli na místě zástupci měst, ale i veřejnost. „Věřím, že cestu po nové cestě cyklisté ocení. Vzhledem ke skutečnosti, že dosud bylo nutné především v obdobích, kdy byla půda na Podhorce podmáčená, využívat frekventovanou silnici I/14, bude pro ně přejezd mezi Českou Třebovou a Rybníkem mnohem komfortnější. Úlevu jistě cyklostezka přinese také maminkám s kočárky a dalším uživatelům,“ uvedla starostka města Magdaléna Peterková. Ocenila také nelehkou práci během samotné realizaci a zmínila, že situaci v místě dlouho komplikovala vlastnická práva k pozemkům dotčených stavbou. Po úvodních slovech řečníci přestřižením pásky uvedli cyklostezku, na kterou navazují dva úseky opravených komunikací v České Třebové i Rybníku, do provozu. Součástí stavby je nová lávka přes řeku Třebovku, odpočinkové místo s lavičkami a veřejné osvětlení. Po setmění tak viditelnost na cyklostezce zajišťuje celkem 38 světelných bodů.