Konstatuje to tisková zpráva, kterou Tepvos vydal počátkem týdne. Sedmiletý spor se po rozhodnutí prvoinstančního orgánu blíží ke konci. Podle rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové musí VaK Jablonné zaplatit ústecké firmě Tepvos více než 12 milionů korun, úroky a náklady řízení.
„Po mnohaletých soudních tahanicích konečně soud uznal naše nároky. Počátky sporu mají kořeny před více než deseti lety, kdy byl zahájen převod vodohospodářského majetku ze společnosti VaK Jablonné nad Orlicí na naši společnost. Byla zjištěna řada nedostatků, z nichž nejzávažnější se jevil rozdíl v majetku v hodnotě téměř 12,2 milionu korun. Snažili jsme se celou věc nejprve řešit mimosoudní cestou. Proběhla celá řada jednání bez konkrétního výsledku. Soudní spor byl tedy jediným východiskem v této věci,“ cituje zpráva Martina Langa, ředitele společnosti Tepvos.
A jaká je historie celého sporu? Od počátku července roku 2001 zahájila společnost Tepvos provoz vodovodů, kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Ústí nad Orlicí, které do té doby spravovala společnost VaK Jablonné nad Orlicí. Po převzetí byla provedena inventarizace vodohospodářského majetku, porovnání s podmínkami smlouvy o komplexním pronájmu a byla zahájena jednání s vedením společnosti VaK, v nichž bylo společností Tepvos požadováno finanční vyrovnání. Nárok byl vyčíslen na částku 12 181 208 korun a věc převzali do rukou právní zástupci obou společností.
Celý spor pak vyústil v roce 2004 podáním žaloby na společnost VaK ke Krajskému soudu v Hradci Králové, který o dva roky později žalobu zamítl.
Žalobce se proti rozsudku v témže roce odvolal k Vrchnímu soudu v Praze, který mu vyhověl, a spor se znovu vrátil ke Krajskému soudu v Hradci Králové. Ten na počátku dubna tohoto roku rozhodl ve prospěch žalobce a nařídil jablonské společnosti VaK zaplatit Tepvosu zmíněnou částku, úroky a náklady na řízení procesu, které se vyšplhaly na více než 1,6 milionu korun.

(tz, re)