Velikonoční tradici, která je od roku 2012 zařazena na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, tu doprovázel, nejen dětský smích, ale i zvuk typických řehtaček. Ten podle tradice nahrazuje zvony, které odletěly do Říma pro požehnání svatého otce.

Velikonoční zvyk, který udržuje jen několik obcí v Pardubickém kraji, se místním vydařil.

Po celém kraji se tato tradice na několika místech udržuje nepřetržitě od konce 19. století. Na Bílou sobotu chodí po vesnici maskovaný jidáš. Postava je tradičně oblečená do oděvu ze slámy, navíc v ruce nosí trnový ozdobený prut.

Jidáš je veden za hluku řehtaček a zpěvu popěvku o jeho zradě a trestu.