Podnik, do kterého jezdili prezidenti, tedy alespoň za minulého režimu. „Výzkumák“, který prorazil do světa převratnými vynálezy v oboru textilního strojírenství a jehož práce se stala v sedmdesátých letech inspirací pro natočení televizního seriálu…

Tak nějak by se dalo hovořit o možná nejslavnějších letech existence Výzkumného ústavu bavlnářského v Ústí nad Orlicí (VÚB), který si dnem otevřených dveří, setkáním obchodních partnerů a také současných i bývalých zaměstnanců o víkendu připomněl 60 let existence. Připomínka to byla vydařená, dne otevřených dveří se zúčasnilo na tři sta zájemců, bývalých zaměstnanců se pak sešlo kolem sto šedesáti. A měli určitě na co vzpomínat. Třeba na to, i když s trochou nostalgie, jak vynálezy bezvřetenového dopřádání a víceprošlupního tkaní pracovníky VÚB proslavily po celém světě. „Dvacet čtyři let jsem tu pracoval, vzpomínám na to, že tu byli výborní lidé. Byl jsem technologem na tkacích strojích, které se zaváděly od roku 1982 do celého bavlnářského průmyslu. Myslím si, že náš ústav přišel s revolučními technologiemi, které ve své době přinesly velký pokrok,“ zavzpomínal Herbert Kögler.

Společenské a ekonomické změny po roce 1989 se samozřejmě projevily i ve VÚB. Z původních více než pěti set zaměstnanců jich zůstalo kolem pětaosmdesáti. Ovšem stále se mají čím prezentovat. Mimo jiné pokračuje výzkum v oblasti rotorového předení a vývoj technologií pro textilní průmysl i textilní strojírenství nejen v ČR, ale i pro významné zahraniční partnery. Jsou vyvíjeny a vyráběny speciální jednoúčelové stroje. VÚB také úspěšně působí v oblasti výzkumu a výroby speciálních přízí pro neoděvní aplikace.
Část svého rozsáhlého areálu dnes VÚB pronajímá. I díky tomu areál nechátrá, což je jistě pozitivum.