„V tomto roce Orlicko s přispěním dotace Pardubického kraje podpořilo částkou 450 tisíc korun opravu sedmi památek na území Sdružení obcí Orlicko,“ informoval jeho předseda Petr Fiala. Nedávno se sešla valná hromada sdružení, na které se probíraly i další projekty. „Zabývala se i vývojem cen na komoditní burze, kde je prostřednictvím Sdružení obcí Orlicko nakupován zemní plyn a zejména elektrická energie pro více než 1 200 odběrných míst v regionech Orlicka a Lanškrounska. Za dobu nákupů na burze byly ušetřeny členským obcím milionové částky za energie. V nejbližší době dojde k nákupu elektrické energie a zemního plynu na roky 2018 a 2019,“ uvedl Fiala.

Cílem jednoho z největších projektů Orlicka v roce 2017 je předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů. Do domácností má být pořízeno téměř 2000 kusů domácích kompostérů. Valná hromada schválila zadávací podmínky pro výběr dodavatele kompostérů. Projednána byla i příprava plánovaných cyklostezek.

Větší část jednání byla věnována oslavám 25. výročí založení Sdružení obcí Orlicka, jako nejstaršího svazku obcí v České republice. Pro žáky prvních až pátých tříd z Orlicka a Kladska byla vyhlášena výtvarná soutěž, výsledky budou zveřejněny na oslavách Orlicka 1. září v Lukavici, program začne ve 14.30 hodin v areálu sokolovny a zvána je široká veřejnost. Na akci vystoupí například Karel Gott revival, Pavel Cejnar jako DJ a další.