Dne 8.7.2017 se konaly oslavy 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Líšnici. Zahájeny byly po poledni vítáním okolních sborů a hostů, zejména ze tří spřátelených Líšnic z okresů Šumperk, Praha - západ a Písek u staré hasičské zbrojnice na horním konci obce. Tato zbrojnice z roku 1912 byla včetně přilehlého okolí v posledním půlroce zrenovována svépomocí silami členů sboru tak, aby mohla sloužit k uskladnění historické techniky sboru nejméně další století. Za to jim patří velký dík!

Po uvítání se za zvuků řízné Dechové harmonie Letohrad vydal na pochod obcí průvod s prapory. Cestou byl položen věnec k pomníku padlým v 1. a 2. světové válce, neboť je na něm vytesáno mnoho jmen členů sboru. Průvod byl zakončen na cvičišti za obecním úřadem, kde se konal odpolední a večerní program oslav. Po krátkém představení historie sboru a předání hasičských vyznamenání zasloužilým členům sboru se v něm představila Česká beseda z Lukavice, byl předveden požární útok družstva nejmladších členů ve věku okolo 6 let a kulturní číslo starších žáků. Zlatým hřebem bylo pro Líšnici tradiční, více než 90 let staré cvičení se sekyrkami vedené cvičitelem Václavem Suchomelem, do kterého byla tentokrát hojně zapojena mládež.

Po krátké dešťové přeháňce, vyplněné lidovou hudbou v podání Dechové harmonie Letohrad a bohatého občerstvení nachystaného členy sboru, byl předveden zásah při požáru dřevěného domku první stříkačkou líšnického sboru značky Fr. Smékal Praha - Smíchov z roku 1890 taženou párem statných hřebců a poháněnou silami železných paží hasičů v dobových uniformách. Je téměř neuvěřitelné, že do této nepoužívané stříkačky stačí nalít den předem vodu, aby se zatáhla těsnění, a poté funguje stejně spolehlivě jako v předminulém století. Po té následovaly ukázky výcviku psů p lemene Border kolie chovatelské stanice FITMIN z Helvíkovic.

Odpolední program byl zakončen ukázkou zásahu požárním automobilem Praga RN z roku 1953 SDH Žamberk a soutěží v paralelním útoku mezi družstvy Líšnice a Žamberka. Tentokrát vyhrálo družstvo ze Žamberka, neboť líšnickým se nepodařilo správně spojit savice. Večer si na své přišli milovníci tance při taneční zábavě pod širým nebem.

A abych nezapomněl, čím se nejedno oko i srdce přítomných mohlo potěšit; po celý den byl konec cvičiště lemován historickými dopravními prostředky v podobě automobilů, motocyklů a traktorů z garáží a stodol líšnických občanů.

Co víc si přát? Oslavy se vydařily, diváků bylo nepočítaně a počasí bylo až na pár krátkých dešťových přeháněk příznivé. Díky všem pořadatelům a účinkujícím.

Ať i nadále členové SDH Líšnice naplňují význam nápisu na staré hasičské zbrojnici: SOBĚ KE CTI – BLIŽNÍMU K OCHRANĚ !

Jan Štěpánek