Rozpočet je podstatně nižší než letošní, který počítal díky evropským fondům se 411 miliony korun.

Změna projektu šetří dvacet milionů

„Financí ve státě i obecně ubývá a nezbývá než se k nim chovat s daleko větší opatrností než v minulosti,“ řekl novinářům starosta Miloslav Soušek. Podle něj nebude nutné využít rozpočtovou rezervu a zřejmě se město na konci roku dostane i do mírného přebytku.
Největší investiční akcí, která příští rok začne, bude vybudování Muzea českého karosářství za 88 milionů korun. V souvislosti s ní zastupitelstvo schválilo smlouvu o dotaci Evropské unie na realizaci projektu Muzeum českého karosářství - rekonstrukce komplexu budov bývalé staré radnice a vězení, která obsahuje změnu, o níž město 30. září požádalo. Regionální rada NUTS II Severovýchod se změnou vyjádřila souhlas. V písemném vyjádření z poloviny listopadu uvedla, že důvodem odsouhlasení je skutečnost, že provedenou změnou nejsou nijak dotčeny cíle projektu. Starosta města k tomu uvedl:
„Potěšilo mě, že Regionální rada podpořila rozhodnutí města. Změnu projektu řadím mezi významné letošní úspěchy koalice. Změna povede k dvacetimilionovým úsporám oproti původnímu projektu.“
Z celkových výdajů nejvíc spolkne vlastní chod úřadu a technologického centra, souhrnně kolem 61 milionů korun. Na provoz a drobné opravy mateřských, základních a středních škol je v městském rozpočtu vyčleněno přes 17 milionů korun, pro kulturní organizace a aktivity 15 milionů.Vysokomýtské zastupitelstvo na svém zasedání schválilo také novou vyhlášku o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města. Podle této vyhlášky postupně a nejpozději do roku 2014 skončí ve městě všechny herny. Vyhláška bude mít pozitivní vliv na bezpečnost ve městě, na oblast sociální a oblast péče o rodinu. Na druhou stranu bude mít ovšem vliv i na příjmovou část rozpočtu města v postupném snižování výše vybíraných poplatků. Pro ilustraci: v návrhu rozpočtu na rok 2012 je plánován příjem z těchto poplatků ve výši 760 tisíc korun. Pro novou vyhlášku zvedli ruku všichni přítomní zastupitelé. (čtk, tz)