Letohradští zastupitelé schválili rozpočet města na letošní rok. Jeho příjmy jsou naplánovány ve výši 148,157 milionu korun, výdaje stanoveny na 136,015 milionu.

Letos dokončí Panský dům

„I přes těžkou dobu, co se týče financí a daňových příjmů, je rozpočet koncipován jako přebytkový. Přebytek je ve výši 12,14 milionu korun a je zejména díky tomu, že na náš účet přijdou evropské dotace,“ upřesnil starosta města Petr Fiala. Ve výdajové stránce rozpočtu figurují zhruba tři miliony korun jako tzv. „podvázané výdaje“: město tyto prostředky uvolní až podle toho, jak se bude vyvíjet příjmová část rozpočtu.

Tak jako všude jinde i v Letohradě bylo sestavování rozpočtu složité s ohledem na celosvětovou krizi. „Krize se určitě projevila, kdyby nebyla, mohly se do investic zařadit například opravy dalších místních komunikací podle schváleného generelu oprav místních komunikací,“ podotýká starosta. „A je i řada dalších věcí, která by se mohla dělat, investovat do osvětlení, bytového fondu a podobně.“

Běžného občana zajímají z rozpočtu asi nejvíce investice. Letos bude dokončena obnova Panského domu na Václavském náměstí, kam se přestěhuje městský úřad. Investováno bude do infrastruktury v průmyslové zóně, město také uvolní peníze na akci „Bezpečné město“, která mj. přinese budování nových a rekonstrukci starých chodníků. Rozpočet počítá se zahájením regenerace panelového sídliště U Dvora, nechybí v něm částka na zabezpečení komunikace po sesuvu na Kunčicích. Další peníze budou použity na rekonstrukci místní komunikace u sběrny, která navazuje na dokončovanou cyklostezku do Žamberka. Pokud půjde vše podle plánu, spustit by se mohla i výstavba skateparku a bikeparku v Proutnici. Letohrad chce také letos investovat prostředky do malých dětských hřišť, v některých místních částech mají být instalovány houpačky a lavičky pro maminky. Město má zažádáno o další významné dotace (např. kanalizace Kunčice, zateplení školních budov), v případě úspěchu budou zastupitelé jejich dofinancování řešit v průběhu roku.

Dofinancovávat budou dva roky


Jak starosta Petr Fiala dodal, do rozpočtu města na rok 2010 byly zařazeny všechny podstatné a nutné akce: „Zastupitelé schválili závazek jejich částečného dofinancování - když část uhradíme letos a zbytek z rozpočtu roku 2011,“ dodal. „Toto rozhodnutí považuji za velmi moudré, protože očekávám, že se křivka daňové výtěžnosti zase začne zvedat. Tedy přistoupili jsme k takovému nestandardnímu kroku, který považuji za správný a za součást krizového řízení rozpočtu, ve kterém se nacházíme od loňska. O to je to zejména pro mě práce zajímavější.“ Podrobnosti ke schválenému rozpočtu radnice zveřejnila na webu.

DANA POKORNÁ