„Vloni v srpnu měl u nás koncert profesionální varhaník Martin Kubát. Na začátku upozornil, že naše varhany mají několik handicapů. Předně vůbec nehraje druhý manuál a v prvním je jedna klávesa ´línější´," shrnuje výčet nedostatků farář Radek Maláč, přesto byl podle něj koncert velkým zážitkem. A navíc podnětem, aby se s varhanami začalo něco dělat.
Výsledek konzultace s opravářem varhan Petrem Strakošem nikoho z farnosti nepotěšil: varhany, vyrobené asi před sto lety varhanářem Wilhelmem Braunerem z Uničova, jsou ve velmi špatném technickém stavu, ve vzdušnicích a tonových relé jsou praskliny a úniky vzduchu, cena generální opravy by přesáhla milion. „Tato varianta je pro nás z důvodu nedostatku finančních prostředků neakceptovatelná. Nové varhany by nás stály asi pět milionů, to je pro nás zcela nereálné. Navržena tedy byla střední oprava, která by měla odstranit současné hlavní nedostatky. Cena by činila 75 tisíc," říká farář. Obnášela by zprovoznění druhého manuálu a všech rejstříků a tonů, čištění a asanaci, dointonování i doladění.
Farnost se proto s prosbou o finanční příspěvek obrací na veřejnost, která může své finanční dary zasílat na číslo 1324391399/0800. „Děkujeme předem," uzavírá Radek Maláč. Nejen on by byl rád, kdyby o příštím adventu varhany zazněly v plné kráse. (zr, miš)