Již nějaký čas se promýšlí ve městě koncepce sběrných dvorů na odkládání odpadu všeho druhu: komunálního i nebezpečného. Nyní jsou sběrné dvory ve městě na třech místech, jedná se o jejich generální rekonstrukci. Akce zapadne do celkového přístupu a organizování sběru jakéhokoliv odpadu na městském katastru. Sbírání má ve Vysokém Mýtě stále vyšší úroveň.

Na zelené louce

„Jeden z těchto dvorů je na pozemku, který nepatří městu, a to u bývalé zemědělské školy v Poplerově ulici na okraji města ve směru k Ústí nad Orlicí. V prostoru se postupně rozšiřuje budoucí sídliště, dvůr tedy brzy opustíme, asiže už na podzim. Přemístí se jenom o něco dále doslova na ´zelenou louku´, přesněji do ´vidličky´ silnic od Hrušové a od Jangelce,“ upřesnil v souvislosti se závěry z nedávného projednávání této tematiky při zasedání městské rady místostarosta František Jiraský.

Rada města totiž schválila uzavření smlouvy s firmou Sella & Agreta v Ústí nad Orlicí, zpracovatelem projektové dokumentace na modernizaci dvou sběrných dvorů v ulici generála Svatoně a v Průmyslové ulici a na vytvoření 97 sběrných míst. „V projektu je uveden skutečně takový počet, půjde o menší plochy dvakrát jeden metr pro umístění nádob na odkládání sběru,“ doplnil František Jiraský. Je pochopitelné, že mimořádně obtížnou a složitou záležitostí bude zajištění potřebných finančních prostředků: akce není vůbec jednoduchá a město samotné by na ni těžko mělo. Takže požádá o dotace, kromě jiného z fondů Evropské unie. Bude se jednat celkově o několik desítek milionů korun.