V roce 2007 to bylo např. 1407 dětí umístěných v 33 kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do 3 let. Co se týče celkového počtu dětí v ústavní péči, tam jsme na tom o poznání lépe, nejsme totiž první, ale „až“ třetí s 20 000 dětmi (to je pro ilustraci třeba celé Ústí nad Orlicí a k tomu Žamberk).
Podle www.e15.cz skončila ČR v žebříčku ekonomické prosperity ze 110 států světa na 24. místě. Je s podivem, že tak rozvinutá země opomíjí právě nevinné a nejzranitelnější členy společnosti, ačkoliv za každého režimu platí, že „děti jsou naše budoucnost…“ V ostatních evropských zemích včetně těch postkomunistických totiž převažuje alternativní rodinná péče nad ústavní a v některých státech u dětí mladších tří let zákony jinou péči než pěstounskou vůbec nepřipouštějí.
Důvody tohoto stavu, za který jsme dlouhodobě kritizováni různými mezinárodními organizacemi, jsou známé: byrokracie, nefungující systém a nekoordinovaná politika péče o děti, rozdělená mezi několik ministerstev, kraje a obce.
Vážnost situace si uvědomují někteří odpovědní činitelé, pracovníci státních i neziskových organizací. Jedním ze subjektů, který se chce pokusit alespoň pomyslnou kapkou v moři cosi změnit k lepšímu, je i Oblastní charita Ústí nad Orlicí a její nový projekt „Šance pro rodinu“.
Na podrobnosti jsme se zeptali jeho koordinátorky, DANIELY DORČINCOVÉ.

Jak je nastaven současný systém péče o ohrožené děti?
Pokud v dnešní době rodina vykáže znaky nefunkčnosti, není moc na výběr, jak situaci řešit, a dítě se většinou umístí do ústavní péče. Přičemž náklady na roční pobyt dítěte v ústavní péči se pohybují podle druhu zařízení kolem 300 až 500 000 korun a jsou podle statistik až 8x vyšší než náklady ve vlastní nebo pěstounské rodině. Provoz budov ústavní péče přijde stát ročně na 2 miliardy korun. To jsou jen ekonomická hlediska. Nikdo nedokáže vyčíslit, kolik „stojí“ citové, vztahové nebo sociální handicapy dítěte, které nemá vlastní rodinu.

Co je podstatou a přínosem nového projektu?
Podstata projektu „Šance pro rodinu“ spočívá v prevenci – vytvořit v ohrožené rodině takové prostředí, aby v ní mohly děti bezpečně vyrůstat a nemusely být umisťovány v dětských domovech nebo jiných ústavních zařízeních. Prevence v systému péče o ohrožené děti je velmi důležitá. V evropském měřítku je na ni určeno 75% lidských a materiálních zdrojů a jen 25 % na následnou (ústavní) péči. V ČR je tento poměr přesně opačný, a to je špatně.

Kdo může být klientem této služby?
Časté jsou případy matek-samoživitelek, které samy vyrůstaly v dětských domovech a nemají zkušenost s tím, jak funguje domácnost, jak vyprat nebo uklidit, nemají zažité mateřské a rodičovské dovednosti, nevědí, jak se pomazlit s dítětem, jak s ním komunikovat, mají problém s jeho výchovou apod. Naše snaha spočívá v práci s těmito rodinami, aby jejich příslušníci pochopili, proč má smysl udržovat pořádek v domácnosti, aby se naučili pohladit dítě, vypravit ho do školy atd.

Jak tato spolupráce s rodinou bude prakticky probíhat?
Základem naší činnosti je úzká spolupráce s odděleními sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), které fungují při pověřených obecních úřadech. Ty vyhledávají ohrožené rodiny, docházejí do nich, sledují je a kontrolují, ale nemají dostatek času na konkrétní práci s rodinou. Zde je právě prostor pro naši nově vzniklou službu. Prakticky to znamená, že ve většině případů OSPOD vytipuje rodinu vhodnou pro naši službu a když má rodina zájem s námi spolupracovat, je dojednána první schůzka. Rodiny nás samozřejmě mohou oslovovat také samy.
Poté, co je domluvena první schůzka, zjišťujeme, co rodina potřebuje, jaké řeší problémy a na čem je nutné začít pracovat. Společně také domluvíme konkrétní kroky pomoci, např. dohodneme intervaly návštěv, rozsah pomoci, stanovíme cíle pomoci, konkrétní úkoly atd. Poté již následují pravidelné schůzky s rodinou a konkrétní práce. Podle potřeb můžeme v rodině pomáhat s nácvikem sociálních dovedností (úklid, hygiena), s hospodařením v domácnosti, s výchovnými činnostmi, s řešením problémů spojených s péčí o dítě, s přípravou dětí do školy, můžeme zprostředkovat kontakt s odborníky nebo specialisty atd. Naší snahou je naučit rodiče samostatně pečovat o děti a domácnost, v žádném případě nemá tato služba rodičovskou péči suplovat…

Projekt: běh na dlouhou trať

Je humánní, když za lidi, kteří byli od dětství nespravedlivě postaveni do životní nevýhody, nesou ti ostatní určitou zodpovědnost. Aktivita, kterou Oblastní charita Ústí nad Orlicí od letošního roku rozjíždí, bude rozhodně během na dlouhou trať – během náročným, nejistým a plným překážek. Ale i okamžiků radosti, když se povede něco pěkného. Projekt „Šance pro rodinu“ je částečně financován z výtěžku Tříkrálové sbírky a můžete na něj přispět také formou dárcovské SMS.

(zr)

Dárcovská SMS:
jednorázově ve tvaru:
DMS SANCEPRORODINU na číslo 87777
Roční podpora ve tvaru:
DMS ROK SANCEPRORODINU na číslo 87777
Cena 1 DMS je 30 Kč, Oblastní charita Ústí nad Orlicí obdrží 27 Kč. Při roční podpoře vám bude automaticky odečítána částka 30 Kč každý měsíc. Více na http:// www.darcovskasms.cz