Zájemcům s vlastním bydlením nebo i těm, kteří nové bydlení teprve hledají, pomohou pracovníci ve všech oblastech, které potřebují k samostatnému životu. „Kromě vyhledání vhodného bytu může jít o podporu při úklidu, nákupech a obsluhování domácích spotřebičů nebo další dovednosti související s běžným chodem domácnosti. O podporu v oblasti hospodaření s penězi, prevence a řešení krizových situací v bytě. Samostatné cestování do práce a jinam z nového bydlení, pomoc při budování mezilidských vztahů, zájmových činností a podobně. Naším cílem je kvalitní a co nejvíce samostatný život lidí se zdravotním znevýhodněním," vysvětlují pracovníci.
S financováním nové služby pomůže výtěžek z úspěšných předvánočních akcí Rytmusu Chrudim – benefičního koncertu a internetové aukce. V pořadí již pátý benefiční koncert se odehrál v režii Báry Hrzánové a skupiny Condurango v chrudimském divadle Karla Pippicha. Koncert podpořila Nadace Divoké husy zdvojnásobením výtěžku z prodaných lístků, a to částkou 53 550 korun. Celkový výtěžek z koncertu se vyšplhal na 150 321 korun. Patronát nad Čertovskou dražbou drželi olympijský vítěz – cyklista Jaroslav Kulhavý nebo lyžař Ondřej Bank. Do čtyřdenní internetové aukce věnovali nejen hodnotné dary, ale také například společný zážitek na kole. Dražby se zúčastnilo více než 120 dražitelů a celkový výtěžek činí 56 737 korun.
„Jsme rádi, že získané finanční prostředky použijeme na vytvoření piktogramů pro uživatele, které budou sloužit pro snazší porozumění a informovanost lidí s mentálním postižením, a na zajištění nové služby. Například na nákup trezoru na cennosti uživatelů, na vzdělávání pracovníků a nákup pomůcek k nácviku dovedností v domácnosti," dodává vedoucí služby Eva Sládková (kontakt: 777 222 139, sladkova@rytmus-
chrudim.cz).