Jen za první červnový víkend hasiči v kraji likvidovali nebezpečný hmyz hned v osmi případech.

„V tomto období se nejčastěji jedná o včely, v letních měsících pak o sršně a vosy. V případě ohrožení života nastupují hasiči, v ostatních případech dávají hasiči přednost odborníkům,“ řekla našemu Deníku tisková mluvčí pardubických hasičů Vendula Horáková.

Činnost související s likvidací hmyzu není totiž úkolem hasičů a provádějí ji soukromé firmy. Hasiči ale dokáží v naléhavých případech pomoci. Hasičský záchranný sbor tuto činnost provádí dobrovolně. Míra ohrožení zdraví jen málokdy odpovídá definici mimořádné události.

„Limitem zásahů Hasičského záchranného sboru ČR je také vybavenost prostředky pro tuto činnost, například stroji pro šetrné usmrcení včelstev po odchytu - na základě veterinárních předpisů se z důvodů nemocí nesmí neznámá včelstva vracet,“ dodala Vendula Horáková.

Míru ohrožení posoudí při převzetí zprávy od ohlašovatele operační důstojník, případně na místě události velitel zásahu. „Na místě pak velitel zásahu po průzkumu provede opatření, aby se dále zabránilo ohrožení - vytýčí prostor, a případně počká na odbornou firmu,“ upřesnila mluvčí hasičů.