Jak dopadlo provedení Stabat Mater?
Podle mého soudu, mínění posluchačů i mých známých, kteří mi vyjadřovali své pocity, dopadlo opravdu velice dobře. Jsem šťastný. Byl to organizačně složitý projekt, vypomáhala nám dechová sekce Filharmonie Hradec Králové, vystoupilo přes sto zpěváků ze tří sborů a čtyři sólisté.

Více než hodinu a půl řídit tak obrovský ansámbl musí být fyzicky náročné…
A tomu ještě předcházela generálka, kde se některá místa opakují. Takže celkem jsou to více než tři hodiny dirigování. Kdysi byl takový zajímavý průzkum profesí z hlediska náročnosti a dirigování se srovnávalo s prací horníků. Dirigent za večer na váze ztratí kolem dvou kilogramů.


Cítíte se po takovém výkonu na důchod?
To samozřejmě ne. Zaplať Pán Bůh, zdraví mám v pořádku. Kvůli konkurzu na místo ředitele ZUŠ jsem musel podstoupit lékařské vyšetření.


Ani vaši kolegové a rodiče žáků si nemyslí, že patříte do důchodu. Petici protestující proti konkurzu na vaše místo jich podepsalo mnoho. Co pro vás jejich podpora znamená?
Je to pro mě velice pozitivní a povzbudivé. Podporuje mě to v mínění, že to, že chci pokračovat, není jen můj osobní názor, že to není o tom, že bych chtěl „mermomocí" pokračovat. Kdybych cítil výrazný úbytek sil nebo psychický handicap, určitě bych neusiloval o to, abych mohl dokončit, co jsme si s kolegy předsevzali. 


Máte podporu ředitelů ostatních škol ve městě? Někteří z nich jsou v radě města. Existuje mezi řediteli soudržnost?
Bohužel musím konstatovat, že jsem čekal, že když byli sami potvrzeni ve funkcích bez vyhlášení konkurzu, budou mít stejný názor jako většina rodičů a všichni zaměstnanci. Bohužel se tak nestalo. Zvedli ruku pro konkurz.

Rada města vzala petici rodičů i zaměstnanců na vědomí. Zareagovala dopisem, v němž na konkurzu trvá. Co bude z vaší strany následovat dál? Prostě půjdete do konkurzu, nebo do něj půjdete, ale zároveň se budete bránit?
Připadá mi to jako ignorace zaměstnanců a rodičů, opovrhování jejich názorem.
Přihlášku do konkurzu včetně koncepce jsem podal. Nicméně si myslím, že ten konkurz je stavěný jako likvidační, že se mě chtějí zbavit. Domnívám se, že jsou za ním osobní cíle mě odstranit z vedení školy. Někdo říká, že je to politicky zaměřené. Ale to jsou jen spekulace. Jsou tam ale i signály, které mě utvrzují, že likvidační je. Jak je možné, že paní místostarostka, která mě opakovaně vybízela k dobrovolnému odchodu – dokonce mi jednou řekla, že když odejdu dobrovolně, odejdu se všemi poctami, a pokud ne, neví, jak to bude dál – je předsedkyní konkurzní komise?
Udělal jsem pro českou kulturu a školství tolik, že když se mnou takhle zacházejí, nenechám si to líbit.