S – K L U B se koná každý poslední čtvrtek v měsíci vyjma letních prázdnin, a to v Domově pro seniory ve Vysokém Mýtě na Žižkově ulici či na předem ohlášeném místě.
Ve čtvrtek 25. února se od 16 hodin koná druhé setkání s tématem Alzheimerova choroba a techniky, kterými lze účinně trénovat paměť.

Myšlenka založení klubu vznikla, protože chceme seniorům v našem regionu poskytnout něco navíc - prostor pro realizaci svých koníčků, místo, kde se mohou potkat s vrstevníky, zábavu, ale také odborné informace ze sociální oblasti," informují sociální pracovníci Veronika Vytlačilová a Marek Mana.
Vždy dvě témata
Přístup do klubu mají ale i mladší generace. „Svou účastí a svým nápaditým umem mohou setkání obohatit," shodují se.
Cílem S – K L U B U je aktivní a plnohodnotné trávení volného času. Každým setkáním se budou prolínat dvě různá témata, která budou vybírána tak, aby v nich účastníci našli inspiraci, poučení i odborné informace ze sociální práce. „Rovněž se do tvorby témat mohou zapojit samotní zájemci, spolupracovat také budeme s odborem sociálních věcí Městského úřadu Vysokého Mýta," říká za organizátory Veronika Vytlačilová a vzápětí doplňuje: „Těšit se můžete například na přednášky o různých terapiích, které v domově poskytujeme, povídání o aktuálním dění ve světě, cestopisné přednášky, seznámení se s prací na počítači a internetu, poskytnutí rad z oblasti problematiky demence, především Alzheimerovy choroby a osob pečujících, kterých se tato problematika týká, budeme řešit oblasti z prevence kriminality a jiné."
Celým setkáním budou provázet sociální pracovníci Domova pro seniory ve Vysokém Mýtě.
O termínu konání a obsahu témat S – K L U B U se dočtete na webových stránkách Domova pro seniory www.dsvysokemyto.cz případně u sociální pracovnice na tel: 724 009 603. (PR)