ZVÝŠÍ KVALITU I/14 I BEZPEČNOST KOLEM NÍ

Otevřené výběrové řízení na zhotovitele stavby bude vypsáno začátkem ledna 2017. Smlouva o dílo by mohla být podepsána v dubnu. „Vlastní stavební práce v délce trvání asi tří měsíců by mohly proběhnout v období květen až červenec 2017. Bude se jednat o úsek od autosalonu Mitshubishi po světelnou křižovatku se silnicí II/358," informovala mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že do nových asfaltových vrstev bude použit gumoasfalt pro snížení hluku. Obyvatelé kolem „čtrnáctky" mohli také dosáhnout na nová protihluková okna.

Kolem frekventované silnice by také mělo být bezpečněji. Nová opatření budou v první etapě realizována v úseku od zastávky Na Špici po Tyršovo náměstí. Náklady ve výši přibližně 27 milionů korun by měla z 80 procent pokrýt dotace. Jak uvedl starosta města Jaroslav Zedník, modernizovány budou chodníky i přechody pro chodce a normám by mělo vyhovovat bezbariérové uzpůsobení chodníků v místě autobusových zastávek. Silnici bude osvětlovat úsporné led diodové veřejné osvětlení, které umožňuje například v noci snížení intenzity světla.

Druhá etapa bezpečnostních opatření v úseku od světelné křižovatky po firmu Korado by měla pokračovat v roce následujícím, opět spolu s opravou úseku I/14 v režii ŘSD.

MOSTY U KORADA JSOU STÁLE UZAVŘENÉ

Oprava „čtrnáctky" bude pokračováním dosavadních modernizací silnic na Českotřebovsku. V roce 2016 byl modernizován zhruba 1300 metrů dlouhý úsek silnice III/31512 Česká Třebová směr Skuhrov. Stavba navázala na dříve provedenou opravu asi dvoukilometrového lesního úseku silnice. „Pro rok 2017 budeme mít projekt a stavební povolení na úsek této silnice od I/14 po provedenou úpravu. Stavba zatím nemá finanční krytí," naznačil plány ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Miroslav Němec. V rámci stavby bude v roce 2018 postaven nový most přes Třebovku na Zámostí. Město dokonce uvažuje o navrácení soch do jeho blízkosti.

Ještě v roce 2017 musí řidiči počítat s uzavírkou mostů u Korada. Probíhá tam stomilionová investice, silnice bude položena níž, aby tamtudy kamiony do překladiště Metrans projely obousměrně.

Na stavbu by měly navázat aktivity ŘSD ČR v podobě výstavby okružní křižovatky na silnici I/14 Česká Třebová u firmy Korado. „Tuto aktivitu předcházela částečná oprava silnice Semanín – Třebovice v hodnotě asi 12 milionů korun – objízdná trasa. Pro příští rok máme vysoutěženy další dva úseky této objízdné trasy v souhrnné hodnotě 12 milionů korun. Stavby zatím nemají finanční krytí," doplnil Miroslav Němec a uzavřel: „Úhrnem se jedná o rozsáhlé aktivity, jedny z největších v našem kraji."