„Inspiraci k jarní výzdobě náměstí v podobě nazdobených břízek přivezla paní Eva Horáková z Prostějova. Prověřila možnosti uskutečnění tohoto nápadu v Jablonném, a realizace na sebe nenechala dlouho čekat,“ informuje na webu města místostarostka Martina Balážová.

Oslovené paní učitelky z MŠ, ZŠ a ZUŠ, pečovatelky z dětských skupin i maminky z RC Jablíčko s přípravou výzdoby ochotně souhlasily.

„Správce městských lesů Zbyněk Doleček dodal potřebné špalky a břízky, Richard Olšar vyrobil dřevěné tabulky, nápisy je opatřila Lenka Pöselová. Další ruce byly přiloženy k dílu, aby pomohly s kompletací a umístěním špalků s břízkami na náměstí. Od pondělí 18. 3. až do pátku 22. 3. potom bylo slyšet pod okny radnice brebentění dětí, které právě zdobily tu svoji břízku,“ dodala. 

Ilustrační foto
Slavnostně zahájí opravu nádraží