„Inspiraci k jarní výzdobě náměstí v podobě nazdobených břízek přivezla paní Eva Horáková z Prostějova. Prověřila možnosti uskutečnění tohoto nápadu v Jablonném, a realizace na sebe nenechala dlouho čekat,“ informuje na webu města místostarostka Martina Balážová.

Oslovené paní učitelky z MŠ, ZŠ a ZUŠ, pečovatelky z dětských skupin i maminky z RC Jablíčko s přípravou výzdoby ochotně souhlasily.

„Správce městských lesů Zbyněk Doleček dodal potřebné špalky a břízky, Richard Olšar vyrobil dřevěné tabulky, nápisy je opatřila Lenka Pöselová. Další ruce byly přiloženy k dílu, aby pomohly s kompletací a umístěním špalků s břízkami na náměstí. Od pondělí 18. 3. až do pátku 22. 3. potom bylo slyšet pod okny radnice brebentění dětí, které právě zdobily tu svoji břízku,“ dodala.