Navrženy jsou dvě varianty přivaděče k Chocni. Vedení Vysokého Mýta preferuje třetí trasu vedoucí kolem železniční trati.

„Situace zamrzla“

Ti, kteří mají na starosti R 35 a přivaděč, spolu se zpracovateli dokumentace, navrhli postupně dvě varianty přivaděče. „Obě jsou navrženy v místech mezi Bučkovým kopcem a okrajem našeho města. Nám by se však více líbila třetí možnost, a to kolem železniční trati z Vysokého Mýta do Chocně. Proto jsem požádal Ředitelství silnic a dálnic České republiky o zapracování právě této varianty do plánů. Zatím se ovšem varianta nezapracuje, jak mně bylo sděleno,“ uvedl čerstvé detaily o R 35 starosta města Martin Krejza.

Jak doslova řekl, „kolem přivaděče situace zamrzla, nic aktuálního se neděje, stav se zřejmě hned tak nevyřeší.“ S postavením přivaděče, jenž by začínal na okraji Vysokého Mýta ve směru k Zámrsku, souvisí také úprava trasy silnice I/35 městem, konkrétně úprava křižovatek. „Okružní křižovatky by připadaly na průtahu městem tři - mezi marketem LIDL a benzínovým čerpadlem Shell. Z našeho hlediska, tedy pohledu města, by pro nás připadala v úvahu alespoň jedna křižovatka jako dobré řešení současného provozu. Je však pravdou, že i ta jedna křižovatka by znamenala zablokování dopravy. V úvahu by přicházela světelná křižovatka. Jednu ve městě máme, tu další by si muselo město samo zajistit a zaplatit, jak jsem byl rovněž informován. Takže budu důrazně žádat stát i ředitelství silnic a dálnic, aby situaci řešily a vyřešily, neboť Vysoké Mýto ji přece nezavinilo,“ pokračoval starosta v objasňování stavu kolem silniční dopravy, jejíž frekvence je ve městě stále vyšší.

Další semafory?

Nedá se přehlédnout, že světelná křižovatka na silnici I/35 při příjezdu od Litomyšle znamená jisté řešení provozu, ale také velké fronty vozidel vjíždějících do tohoto bodu ze čtyř stran. „Nevím, co by udělala další světelná křižovatka s provozem, určitě by se zpomalil, pokud by se nenašlo řešení spočívající v tom, že na jednu zelenou by auta projela po I/35 hlavní část průtahu městem,“ dodal starosta.

Někdo možná namítne, že by pomohlo postavení dalšího podchodu. Dva vedou pod I/35, pro chodce funguje také semafor u bazénu, takže je spíše „ve hvězdách“, zda by chodce ještě nějak ochránil třetí podchod. A o nadchodu, jenž by musel vést v požadované několikametrové výšce nad „pětatřicítkou“, se už vůbec neuvažuje.

JIŘÍ KONÍČEK