Velké dopravní stavby překopou jízdní řády od základů. Dotknout se jak hlavního koridoru z Prahy do Brna, tak i řady přípojných tratí v kraji. „ Všechny tyto stavby si vyžádají velké množství výluk a zavedení výlukových jízdních řádů. A to nejen v regionální, ale také dálkové železniční dopravě, kterou objednává ministerstvo dopravy. Bude proto nutné upravit řadu spojů také v návaznosti na spoje objednávané státem na hlavním železničním koridoru tak, aby na sebe spoje co nejvíce navazovaly,“ upozornil náměstek hejtmana Michal Kortyš. Výlukové jízdní řády mají být zveřejněny co nejdříve, aby se na mě mohli však cestující připravit. „Jakmile budeme mít všechny informace k dispozici, budou změněné regionální jízdní řády propsány také do internetových vyhledavačů, zaslány starostům a prezentovány na webu kraje. Vím, že se bude jednat o komplikaci pro cestující, ale odměnou nám bude modernizovaná část koridoru, která je nyní špuntem v celé síti,“ řekl Kortyš.

Spojů bude méně

Dálkové vlaky mezi Prahou a Brnem železničáři odkloní přes Vysočinu. „V souvislosti se sníženou kapacitou opravovaných traťových úseků plánujeme od 6. dubna odklony dálkových vlaků railjet a EuroCity linky Ex3 v úseku mezi Prahou a Brnem po trase přes Havlíčkův Brod a s úpravami jízdních řádů bude potřeba počítat i na expresních linkách Ex1 a Ex2 z Prahy na Ostravsko a Valašsko a na rychlíkových linkách R18 a R19 z Prahy přes Českou Třebovou do Brna a přes Olomouc na Slovácko. Současně s tím budou upravené i jízdní řády přípojných regionálních vlaků nejen z Pardubic, ale i z Přelouče, Moravan, Chocně nebo Svitav,“ řekl ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah v Pardubicích Tomáš Netolický. Všechny regionální vlaky mezi Chocní a Českou Třebovou budou nahrazeny od 4. května autobusy. „První fáze této výluky je plánovaná až do 4. prosince 2021, nicméně modernizace tratě bude pokračovat i v následujících letech,“ dodal Netolický. Modernizace zastaralé trati mezi Ústím nad Orlicí a Brandýsem nad Orlicí má odstartovat 4. května, cílem je zvýšit rychlost projíždějících vlaků i navýšit kapacitu dráhy.

Do jízdních řádů „promluví“ i chystaná modernizace a zdvojkolejnění úseku Pardubice - Rosice nad Labem – Stéblová na trati z Pardubic do Hradec Králové. Náhradní autobusová doprava bude zavedena od konce května do poloviny listopadu v úsecích Pardubice hl.n. – Pardubice - Rosice nad Labem a Pardubice hl.n. – Chrudim.