Vzhledem k připravovaným protipovodňovým opatřením v obcích Třebovice, Rybník a Česká Třebová považují za svou povinnost udržovat alespoň část Třebovky jako tok pstruhového charakteru a snažit se tak vytvářet vhodné podmínky pro život organismů, které do našich vod patří již od pradávna, zejména dnes již téměř kriticky ohrožené populace pstruha potočního a lipana podhorního. Ale nejen je. Ve vodách Třebovky se dnes již opět rozmnožuje rak říční, vyskytuje se zde poměrně hojně chráněná mřenka mramorovaná, v přítocích lze najít vranku obecnou a další a další živočichy. „Proto byly vytipovány, nebo lépe řečeno zbyly nám pouze malé úseky, kde se o toto musíme alespoň pokusit," vysvětlil hospodář Radek Vaňous a dodal: „V lokalitách nad obcí Rybník, v Třebovici, pod Podkovou a v Opatově nad rybníkem Hvězdou, vždy v neobydlených a klidných místech, naši rybáři vybudovali a opravili desítky příčných prahů a splávků sloužících k dokonalejšímu prokysličení vody." Břehy byly zpevněny výplety z přírodních materiálů a osazeny mladými olšemi a vrbami. „Nezbývá než věřit, že naše práce nebude zbytečná a většina z námi odchované násady pstruha obecného, kterou do Třebovky každoročně vysazujeme, zde najde vhodné podmínky pro svůj další život a přirozené rozmnožování," přeje si Radek Vaňous.
Na Třebovce se podle něj podepsali rybožraví a státem přísně chránění predátoři. „Populární vydrýsek dokázal rybí obsádku Třebovky zdecimovat natolik, že dnes vlastně co do řeky nevysadíme, to tam zkrátka není. Početná hejna jelců na Podhorce nebo u starého koupaliště jsou minulostí. Volavka popelavá a černý čáp jen dokončují dílo zkázy. Jedny slepě chráníme, druhé bez milosti odsoudíme k zániku. Tak rozhoduje pán tvorstva," uzavřel hospodář místní organizace Českého rybářského svazu s poděkováním všem, kteří se na činnosti spojené s péčí o tok řeky Třebovky podíleli.