Prohlášení odstupující starostky p. Kohoutové

Vážení spoluobčané,

uplynuly již dva měsíce ode dne, kdy starosta obce Rudoltice pan RNDr. Kolomý podal rezignaci. Nechci se vracet zpět, pouze konstatuji fakta. Rezignací pana starosty nastala hodně složitá situace, neboť zastupitelstvo obce tvoří většinou nováčci. Nikdo z nás skutečně nestál o funkci starosty, ale protože zaznívaly hlasy, že obec bez starosty je v očích partnerů a dodavatelů nehodnověrná, že je potřeba co nejdříve provést volbu starosty, jako odpovědný statutární zástupce obce jsem se rozhodla tuto funkci přijmout.

Dnes již vím, že jsem v tomto směru udělala chybu. Ano, událostí posledních dnů mě přesvědčili o tom, že pan Kolomý v podstatě odejít nechtěl, pouze se chtěl zbavit nevyhovujících zastupitelů očekávajíc naše odstoupení a následně nové volby. Rád by si vybral sám své spolupracovníky, ne to, co mu vybrali občané ve volbách. Nikterak se tím netají on, ani část zastupitelů. Nejsme zkušení, proto nám dalo zabrat, než jsme se začali v problematice trochu orientovat. Ano, musela jsem absolvovat mnohá jednání, než jsem začala pronikat do tajů dotací, úvěrů a vůbec vedení obce jako takové. Protistrana ovšem také nezahálela. Zatímco se množily faktury od dodavatelů, kterým se dalo najevo, že by snad nemuseli své peníze hned tak vidět, na druhou stranu jsme byli odříznuti od financí tím, že na překlenovacím úvěru sice peníze byly, ovšem odpovědná osoba nesouhlasila s jejich použitím, protože nám nedůvěřuje, zatímco panu Kolomému ano. Ve Zpravodaji jsme byli označeni za liknavce, kvůli nímž se neprodávají pozemky na domky. Naše zkušenost je jiná. Mimochodem, je zajímavé, že i když jsme prvních 5 kupních smluv schválili již 11. 9. 2007, první jsem k podpisu dostala až 10. 10. 2007, když jsem den předtím tj. 9. 10. oznámila, že v pondělí 15. 10. 2007 dám funkci starosty k dispozici. Další smlouvy hned následovaly. Že by náhoda? Ano, najednou peníze jsou a budou.

Podle mě to jsou ne zrovna čisté praktiky, jak se zbavit nevhodné „ neschopné“ starostky. Proč se jistí lidé chovají tak, jako kdybych to byla já, kdo starostu o funkci připravila? Neodstoupil náhodou sám?

Jako člověk mě strašně uráží, jakým způsobem o nás pan Kolomý psal ve Zpravodaji. Nikdy v životě jsem nikomu úmyslně neublížila, to co nám podsouvá jsme nikdy neplánovali a byl zvolen i našimi hlasy. Z pěti zastupitelů za KSČM jsme pouze dva komunisté a nikdo nikoho nenutí, jak má hlasovat. Komunistické praktiky, které popisuje, neznám a nemohu posoudit, neboť členkou této strany jsem se stala, světe div se, v roce 1989. To, co člověk dělá a jak se chová není o politické příslušnosti, ale o charakteru jedince a já se nemám za co stydět.

Moje situace není vůbec jednoduchá, již několikrát se mi stalo, že jsme se se zastupiteli dohodli na řešení konkrétní situace, když pak proběhla jednání a vše bylo téměř hotové, musela jsem vše zrušit, neboť někdo ze zastupitelů se najednou rozhodl jinak. Celou dobu jsem pod silným tlakem. A proto, vedená snahou neublížit obci a jejím občanům tím, že by se musely vracet dotace, což by reálně hrozilo, pokud by žádná strana neustoupila, rozhodla jsem se dát funkci starosty k dispozici, čímž takto činím.

Před rokem jsem pana Kolomého volila, dnes můj hlas nedostane.

Rudoltice 15. 10. 2007

Erika Kohoutová