Věnujete se funkci starostky již naplno?

Pracuji u Českých drah jako komandující vlakových čet v České Třebové. Počítala jsem, že v říjnu odejdu na sociální program, jenomže současná situace v Českých drahách je taková, že lidé přebyteční nejsou. Do konce roku budu muset setrvat ve své funkci.

Co považujete za hlavní příčinu rezignace vašeho předchůdce exstarosty Oldřicha Kolomého?

Je to věc názoru a je zbytečné vracet se k něčemu, co bylo.

Co vás nejvíc překvapilo v nové funkci?

V Rudolticích nyní probíhá obrovská výstavba a to je problematika, které já vůbec nerozumím. A neměla jsme možnost do ní nahlédnout, protože to byla doména pana starosty. To je pro mě ten největší oříšek. Snažíme se to řešit. Ale jde to ztuha.

Jaké je vaše první opatření?

Nejdřív musíme zprůhlednit finanční situaci, proto jsme kontaktovali firmu, které nám pomůže rozšifrovat toky financí a zprůhlednit vše tak, abychom se v tom vyznali i my. Potom bychom chtěli výběrovým řízením vybrat ekonoma, nebo účetnickou firmu, která se bude věnovat výstavbě.

Můžete stručně přiblížit priority obce?

Aby se v pořádku dodělala druhá etapa výstavby sídliště a zahájila třetí, protože ve hře jsou dotace a neumím si představit, kdyby to nevyšlo a museli jsme je vracet. Projektově je zpracován plánovaný aquapark. Také se připravuje studie stavby poldru. Všechny tyto projekty mají svůj původ u našich předchůdců,my jsme pouze pokračovateli.

Existuje rozpor mezi starousedlíky a novými obyvateli obce?

Určitě jsou občané, a není jich málo, kteří mají pocit, že nová výstavba je na úkor dalších potřeb obce. Jako představitelka všech občanů se k tomu nehodlám blíže vyjadřovat, ale je pravda, že máme rozbité silnice a na jejich opravu do doby dokončení výstavby nemáme peníze. Osobně bych upřednostnila opravy silnice a novou kanalizaci. Do voleb jsem šla s představou vybudování nových chodníků, protože je tady hodně dětí a starých lidí, jejich bezpečnost není valná. Potom bych ráda napomohla výstavbě pečovatelského domu, protože v obci je dost starých občanů, kteří se o sebe nestačí plně postarat. Během následujících tří let bych ráda, aby se něco z toho podařilo alespoň ´rozjet´, aby ti další měli na co navázat

Jaká je současná atmosféra v zastupitelstvu?

Bývalý starosta v něm zatím zůstává, ale asi nebudu moci počítat s jeho podporou. Cítím sounáležitost sedmi lidí, kteří byli u volby, dva další jsou někde jinde. Ale není to o stranické orientaci, všem jde o obec. Cíl je stejný, ale cesty jsou odlišné. (Pozn.: zastupitelstvo obce nyní tvoří pět zástupců KSČM, dva ČSSD a dva ODS).