Obci, kde byly v uplynulých několika letech za stovky milionů korun postaveny nové byty, hrozí „bankrot“. Obec s rozpočtem 25 milionů má vrátit dotaci a penále ve výši 81 milionů. Po kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže tyto instituce totiž konstatovaly, že obec pochybila, když na stomilionovou investici, jíž byla první etapa bytové výstavby (108 bytových jednotek), nevyhlásila výběrové řízení.

Bojují, aby peníze nemuseli vracet

„Loni v říjnu finanční úřad ukončil kontrolu s tím, že máme státu vrátit dotaci ve výši více než 68 milionů a ještě jednou takové penále,“ rekapituluje starostka Lenka Bártlová. Dotaci na první etapu obecní bytové výstavby obec získala od ministerstva pro místní rozvoj.

„Loni v červenci byl odvolán starosta Kolomý. Od října bojujeme o to, abychom peníze vracet nemuseli, podali jsme odvolání proti platebním výměrům, ale Finanční ředitelství v Hradci Králové nám ho letos na začátku února zamítlo. Požádali jsme proto ministra o prominutí, ten 15. dubna rozhodl, že nám z penále odpouští 55 milionů, takže nám zůstalo 81 milionů. Podali jsme čtyři správní žaloby, kterými napadáme rozhodnutí finančního ředitelství, a budeme se snažit je buď zrušit, nebo minimálně snížit částku, kterou budeme muset vrátit. Nyní je také velice důležité, zda nám instituce posečkají s platbami z důvodu vedení soudního řízení,“ konstatuje starostka.

Zřejmě přesně nedodrželi zákon

Jak je možné, že obec, v jejímž čele tehdy stál Oldřich Kolomý, nevyhlásila výběrové řízení? Svým způsobem na to měla právo.

Podle Lenky Bártlové tehdy platný zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek obci umožňoval, že zakázku může zadat své příspěvkové organizaci za tím účelem zřízené, která ji ale musí současně provést v celém rozsahu. Tady však nastal zádrhel. Příspěvková organizace obce Stavby Rudoltice zřejmě nebyla až tak pro tento účel zřízena, a navíc zakázku podle informací starostky předala další obecní společnosti, a to Vision Rudoltice, která spolupracovala s dalšími subdodavateli. Obec teď bude čekat na rozhodnutí správního soudu. Pokud neuspěje, čekají ji dlouhé roky splácení částky ve výši desítek milionů korun, která může ještě narůst.