Při kontrolách Národního kontrolního úřadu, finančního úřadu a úřadu pro ochranu hospodářské soutěže bylo totiž zjištěno, že obec pochybila, když na stomilionovou investici, jíž byla první etapa bytové výstavby (108 bytových jednotek), nevyhlásila výběrové řízení.

Starostka Rudoltic Lenka Bártlová Deník informovala, že ministerstvo financí nedávno rozhodlo, že obci posečká s platbou do doby soudního rozhodnutí, maximálně ale do konce června příštího roku. Obec v dubnu podala čtyři správní žaloby, kterými napadá rozhodnutí Finančního ředitelství v Hradci Králové, které zamítlo odvolání obce proti platebním výměrům.

Proti hrozícímu „bankrotu“ chce obec bojovat i dalšími zbraněmi. „Zastupitelstvo schválilo na doporučení právní zástupkyně opakované podávání žádosti o prominutí,“ doplnila starostka. Pomoci by v této situaci mohla současná změna na postu ministra financí nebo podzimní volby. ⋌(miš)