Vrácení dokomentace vyplývá z informací v registru oznámení EIA. "Dne 14. 4. 2023 Krajský úřad Pardubického kraje vrátil Dokumentaci EIA k dalšímu přepracování," potvrdilo ŘSD na svém webu.

"Letos tedy nejspíš EIA nebude. Osm let, to je světelná rychlost přímo," glosují to obyvatelé Třebové.

Úřad vrátil dokumentaci k přepracování na základě vyjádření dotčených osob, zejména ze strany městských a obecních úřadů podél trasy. Zpracovatel dokumentace Vladimír Ludvík má například doplnit údaje o záboru půdy u jednotlivých variant, včetně tříd ochrany.

V dokumentaci chybí reálné vyhodnocení dopadu jednotlivých variant na lesy a stanovení kompenzačních opatření. Zpracovatel údajně nedodal ani zdravotní rizika z podoby imisních koncentrací a kompletní biologický průzkum. Projednávání obchvatu se táhne od roku 2016.

Psali jsme před sedmi lety:

Ilustrační foto
ŘSD chystá obchvat České Třebové a přivaděč na D35

Trasa nové přeložky silnice I/14 vede okolo České Třebové až k Opatovu. Nová trasa by vytvořila obchvat Třebové, kterou zatěžuje tranzitní doprava. Silnice I/14 prochází napříč celým 15tisícovým městem i okolními obcemi. Dokumentaci krajský úřad již v roce 2020 jednou vrátil k doplnění, protože chyběly některé její součásti.

Tři různé varianty

Návrhy tras obchvatu České Třebové včetně zelené.Návrhy tras obchvatu České Třebové včetně zelené.Zdroj: ŘSD


ŘSD v materiálu předkládá tři varianty přeložky silnice. První dvě jsou podobné a měří asi 14 kilometrů. Obě odklánějí dopravu ze současné silnice I/14 v nezastavěné části sousední obce Dlouhá Třebová přibližně naproti autobazaru. V červené variantě se pak obchvat napojuje na přeložku silnice I/43 Opatov – obchvat, ve variantě modré je napojení o něco severněji, na opačné straně rybníku Hvězda stykovou křižovatkou na silnici I/43.

Česká Třebová trpí tranzitní dopravou. Podle posledního sčítání dopravy v roce 2020 centrem města projede 12 tisíc aut denně. 

Třetí, zelená, je alternativou ke dvěma předchozím a zajišťuje pouze obchvat větší části České Třebové. Trasa je výrazně kratší, měří jen něco přes pět kilometrů, její součástí jsou ale tři významné mostní objekty. Trasa se odpojuje od silnice I/14 mezi ulicemi Vondrák a Niva, na konci úseku je napojena do křižovatky silnice I/14 se silnicí III/01427. Jinými slovy, obchvat by pole této varianty začínal až mezi Dlouhou Třebovou a Lhotkou, tu by obešel západně a zbytek Třebové východně.

Přesný popis variant a další informace najdete v infoletáku ŘSD - ZDE

Varianta zelená podle zpracovatele dokumentace nezajistí vymístění tranzitní dopravy z celého úseku silnice I/14 procházejícího Českou Třebovou ani z přilehlých obcí Dlouhá Třebová a Třebovice. Není také v územních plánech obcí. V souladu s územními plány je prakticky pouze varianta červená. Přeložka je navržena jako dvoupruhová komunikace. I delší varianty obsahují mostní stavby, shodně po sedmi.

Příznačné je i to, že se zelenou variantou nepočítá aktuální mapa ŘSD. 

Návrhy tras obchvatu České Třebové - jen modrá a červená..Návrhy tras obchvatu České Třebové - jen modrá a červená..Zdroj: ŘSD