Z důvodu jeho údajné nečinnosti a chybných rozhodnutí předalo pardubické hejtmanství záležitost sousednímu Městskému úřadu v Holicích. Vedení vysokomýtského stavebního úřadu se proti rozhodnutí kraje i jeho odůvodnění včera ohradilo.

Nedůvodné průtahy

„Z informací, které jsem obdržel od příslušných úředníků krajského úřadu, lze u stavebního úřadu ve Vysokém Mýtě vypozorovat dlouhodobé a nedůvodné průtahy v řízení o užívání areálu ve Slatině v rozporu s kolaudačním rozhodnutím a řízení o změně účelu užívání staveb," uvedl pardubický hejtman Martin Netolický. Kvůli průtahům na vysokomýtském stavebním úřadě musela být podle něj ve Slatině „pět měsíců jednotka policie, která najde své uplatnění jinde."

Společnost Multiagro se zabývá výrobou civilního střeliva a obchodem se zbraněmi a střelivem. K těmto účelům má zkolaudovány dva objekty, dva objekty nevyužívá a osm budov nemá zkolaudováno pro uložení zbraní, střeliva a munice, ale jen pro zemědělské účely. Termín k vyklizení skončil na začátku června. Firma Multiagro již dříve uvedla, že požádala o změnu účelu užívání tří ze zdejších objektů.

Krajský úřad prodloužil 30. dubna lhůtu na zjednání nápravy k užívání staveb ke stanoveným účelům o třicet dní, termín pak skončil 3. června. Stavební úřad ve Vysokém Mýtě mezitím lhůtu v odvolacího řízení prodloužil o šedesát dní.

„Rozhodnutí stavebního úřadu je podle nás nezákonné a nemohlo nabýt právní moci, jelikož bylo vydáno v průběhu odvolacího řízení. Stanovení lhůty tak bylo výhradně v pravomoci odvolacího orgánu," uvedl vedoucí odboru majetkového, stavebního řádu a investic krajského úřadu Michal Votřel.

Stavební úřad ve Vysokém Mýtě však podle hejtmanství nadále nekonal a držel se stanovené šedesátidenní lhůty.

Prohlídku areálu a kontrolu plnění rozhodnutí naplánoval až na 27. srpna, což je 20 dní po jím stanoveném termínu a více než 80 dní po termínu stanoveném krajským úřadem

Postup podle zákona

Vedoucí vysokomýtského odboru stavebního úřadu a životního prostředí Luboš Karmín označil výroky zaměstnanců kraje za zavádějící.

Podle něj úřad zjistil, že Multiagro užívá některé objekty v rozporu s kolaudačním rozhodnutím, a vyzval firmu, aby sjednala nápravu. Multiagro pak požádalo o povolení změny užívání, ale zatím k tomu nedodalo všechny doklady, a proto úřad nemohl rozhodnout ani o žádosti, ani o sjednání nápravy. „Stavební úřad tedy v rámci svých kompetencí postupuje v naprostém souladu se stavebním zákonem i správním řádem," podotkl Luboš Karmín.

Upozornil, že představa, že stěžejním bezpečnostním a krizovým úřadem se v dané věci stane stavební úřad Vysoké Mýto, je zcestná. „Jsou-li totiž ohroženy životy, zdraví, majetek či životní prostředí je povinností hejtmana vyhlásit stav nebezpečí," uvedl vedoucí stavebního úřadu. Tvrzení kraje, že policie čeká jen na rozhodnutí stavebního úřadu, aby mohla začít s vyklizením, tak podle něj nemají žádnou zákonnou oporu. Stavební úřad prý navíc v reakci na výtky v zval kraj, aby si celou věc převzal a rozhodl sám.