Radnici s touto myšlenkou oslovil vloni Národní památkový ústav. Památkáři si obě místa prohlédli a provedli průzkum, z něhož vzešly písemné návrhy na prohlášení nemovitostí za kulturní památku s detailním popisem kulturní a památkové hodnoty obou areálů. „Pokud s podnětem nesouhlasí vlastník, proces prohlášení je daleko složitější a často ho ministerstvo nepodpoří. V momentu, kdy přímo vlastník objektu požádá o prohlášení za kulturní památku, pravděpodobnost je daleko větší, zejména když žádost podpoří Národní památkový ústav. Ten proces trvá zhruba rok až dva,“ vysvětloval zastupitelům starosta Jan Ropek, proč by žádost v ideálním případě měl podávat vlastník.

Pokud by areálům byl přiznán statut památky, pro město by to znamenalo jisté povinnosti. „Samozřejmě by se otevřely nějaké možnosti dotační, které jsou omezené a nijak veliké. Spíš je to o té hodnotě nemovitostí, kulturní, památkové, kterou my jako zastupitele podpoříme nebo ne,“ dodal Ropek. Podklady pro rozhodnutí zastupitelů byly zveřejněny i na webových stránkách města. Hlasovat budou v březnu.

U výtopny stále není jasno

Stále se řeší také prohlášení kruhové výtopny na železničním nádraží v Chocni za kulturní památku. Rozhodnutí ministerstvo kultury nenabylo právní pomoci, protože se proti němu postavily České dráhy jako vlastník objektů a celou záležitostí se zabývala rozkladové komise ministra kultury. „Ministr kultury vrátil rozhodnutí k dalšímu projednání s tím, že je nutné se ještě věnovat některým vzneseným námitkám, které souvisí s prohlášením přilehlých pozemků u objektu výtopny za kulturní památku,“ uvedla mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová s dovětkem, že ministr v žádném případě nezpochybnil památkovou hodnotu výtopny a považuje ji za mimořádně cennou.

Rozhodnutí, co s výtopnou, které hrozilo zbourání při modernizaci tratě a dál chátrá, se táhne už léta. V Chocni mohou jen přihlížet, jak dopadne. „Skromné možnosti, jak aktivovat udržení stavby alespoň ve stavu její existence, jsme dosud využili maximálně. Dál rozhodují ministr kultury, vlastník budovy a vlastník pozemků, státní subjekty se zájmy přesahujícími náš region s dopady na další dvacetiletí,“ konstatovala radní Dagmar Bláhová.

„Naposledy jsme aktivně iniciovali připomínky k projednání dopravní situace v oblasti Lhoty - řešení dopravních cest a naše připomínky v požadavku zachování železniční stavby byly akceptovány. Prozatím s ohledem na vlastnickou strukturu další jednání neprobíhají,“ dodala Bláhová.

Z návrhu Národního památkového ústavu v Pardubicích:

Choceňský urnový háj je ojediněle zachovaným příkladem kvalitní prvorepublikové realizace městského hřbitova pro moderní způsob pohřbu žehem, zasazený do terasovitého krajinného amfiteátru s výhledem na město. Jde o významnou a poměrně autenticky zachovanou realizaci architekta Ducháče – Vyskočila, ředitele technické kanceláře firmy renomovaného zahradního architekta Vaňka z Chrudimi.

Objekty zahradnictví jsou historickým příslušenstvím prostoru zámecké panské zahrady, funkčně spjaté s provozem zámeckého areálu a jeho parku a představují významný hmotný doklad životního způsobu vrchnosti a správy panství zejména v průběhu 19. století.