Ve školce se chystají rozšířit kapacitu o dvě třídy, ale také zbudovat dvě nové šatny, umývárny, zmodernizovat kuchyň, zařídit nové vybavení do tříd, upravit zeleň a prostor zahrady, která bude doplněna o nové herní prvky pro děti.

Mateřská škola aktuálně disponuje třemi třídami a kuchyní. „Cílem projektu je zvýšení kapacity mateřské školy, které umožní přesun jedné odloučené třídy do kmenového objektu mateřské školy s navýšením kapacity a zároveň umožní vytvoření celé jedné nové třídy," informoval vedoucí investičního oddělení Chocně František Eliáš. Celkem tak dojde k navýšení kapacity ze současných 106 dětí na cílových 134.

Dalším cílem rozsáhlého projektu je i zkvalitnění poskytovaných služeb. „Kmenová budova školky, ve které by v budoucnu probíhala veškerá výuka, je v příjemné lokalitě se slunnou zahradou. Ke zkvalitnění infrastruktury přispějí i úpravy zeleně v zahradě školky, úpravy v bezprostředním okolí budovy a instalace nových herních a výukových prvků v zahradě," dodal František Eliáš.

Rozšíří kapacitu školky. Vzniknou nové třídy i šatny

Vše v jednom

Velký vliv na zvýšení kvality služeb bude mít fakt, že všechny třídy mateřské školy budou umístěny v jedné budově a nebude tak docházet k situacím, kdy by rodiče museli sourozence vodit každého na jiné místo.

Díky plánovaným změnám a modernizaci kuchyně odpadne také nutnost převážet jídla z blízké školní jídelny do v současnosti odloučené třídy. Po skončení oprav, které jsou naplánované na konec září příštího roku, se tak budou moci všechny děti stravovat ve společné budově.

Na rekonstrukci mateřské školky získalo město Choceň dotaci z IROPu ve výši bezmála dvacet pět milionů korun.

Rozšíří kapacitu školky. Vzniknou nové třídy i šatny