„Je to tak podruhé za sebou, tentokrát máme ale změnu – rozpočet není vyrovnaný, ale se schodkem. Výdaje budou vyšší o více než patnáct milionů, dosáhnou tedy sumy téměř dvě stě čtyřiačtyřiceti milionů. Schodek uhradí finanční prostředky města z minulých let ve fondu udržitelného rozvoje. Ve fondu je sedmnáct milionů korun, ty jsou do rozpočtu zahrnuty v souvislosti se záměrem stavět Muzeum českého karosářství. Po vyčerpání úvěru na muzeum se vrátí oněch sedmnáct milionů zpět do fondu. Jinak máme ještě dvacetimilionovu rezervu. Investice dosáhnou výše skoro čtyřiaosmdesát milionů, tady pomohou dotace na akce ve výši dvaačtyřicet milionů korun. Hlavními investicemi se stanou napřesrok Muzeum českého karosářství a modernizace krytého plaveckého bazénu. Dojde také na dokončení úprav v Šemberově divadle a na další akce," hodnotil výhled na příští rok starosta města Miloslav Soušek.

Nezapomenou na vesnice

Nezapomene se na šest vesnických částí – osad města. Jejich obyvatelé zaregistrují například opravy místních komunikací, zpracuje se projekt na přípravu kanalizace pro téměř všechny vesnické části, a to buď napojením na vysokomýtskou čistírnu odpadních vod, nebo zřízením nových malých čistíren.
„Ve hře" bude také další příprava plynofikování některých osad, například Brtče a Lhůty, plyn by měl vést také na Vinice. Ve Lhůtě staví hasiči zbrojnici s prostorem určeným ke společenskému využití, také v tomto případě se osada dočká pomoci města. Starosta hodnotí finanční situaci města jako dobrou: „Město je v dobré kondici, bez dluhů, proto se také pouštíme do tak velké stavby, jakou bude zřízení Muzea českého karosářství."  (jko)