Jak se žije ve Sloupnici?
Žije nás tady asi sedmnáct set spokojených, někdy i méně spokojených obyvatel. Někdo má zájem o dění v obci, někdo ne. Politika, podle mě, není nic jiného než služba lidem. A my se tedy místním obyvatelům snažíme „sloužit“. Proto se jim snažíme vytvořit takové podmínky, aby se zde lidem dobře a pěkně žilo, rádi se sem vraceli, stěhovali se k nám z okolních měst a vesnic a našli tady vše, co k životu potřebují. Obyvatelé obce jsou „materiál“, se kterým se musí pracovat.

Dá se Sloupnice nějak stručně popsat?
Obec se skládá ze dvou částí, Horní a Dolní Sloupnice, a z osad Končiny a Džbánovec. Výhoda obce spočívá v poloze mezi městy Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Choceň a Vysoké Mýto. Z toho plyne její dostupnost a pracovní příležitosti v okolních městech. Předpokládám, že se sem lidé z měst z těchto důvodů i díky řadě dostupných služeb a možnostem vyžití v obci budou stěhovat.

Kdo nechce dojíždět, najde práci ve vesnici?
Pracovních příležitostí tu není mnoho, přesto tu jsou dva, tři významnější zaměstnavatelé. Především zemědělské družstvo, které zaměstnává asi 160 lidí, a to nejen místních. Dále je to domov pro seniory, ten zaměstnává asi 50 lidí. Potom tu jsou další firmy zabývající se vzduchotechnikou, masným průmyslem nebo střešními systémy a nakonec drobnější firmičky.

Můžete lidem nabídnout možnosti bydlení?
Chceme lidem, kteří mají zájem o individuální výstavbu rodinných domků, nabídnout dostupné pozemky. V lokalitě Vesnička jsme investovali do inženýrských sítí na pozemcích pro devět rodinných domků. Parcely jsme prodávali lacino, za symbolickou stokorunu za metr čtverečný. Do budoucna připravujeme rozšíření této lokality. Mělo by tam vyrůst sídliště o šestnácti rodinných domcích. V současné době se zpracovává projekt a na ministerstvu pro místní rozvoj máme podanou žádost o dotaci na infrastrukturu. Myslím, že příští rok bychom mohli dotaci získat. Letos chceme rozjet výstavbu inženýrských sítí. Do pěti, šesti let by měly domky stát.

Jaké jsou nejbližší investiční plány obce?
Naší prioritou je získat finance a zahájit projekt odkanalizování obce. Peníze už sháníme asi tři roky u ministerstva zemědělství i životního prostředí. Na konci minulého roku jsme od ministerstva životního prostředí dostali vyrozumění, že je možné dosáhnout na určité finance. Vyzvali jsme projektanty, aby vytvořili nástin, co se pro naši obec hodí. Obec je dlouhá přes sedm kilometrů, rozpočet na odkanalizování celé obce tak představuje asi 180 milionů korun. Obec by se podílela částkou 36 milionů korun.
Svolali jsme proto mimořádné zasedání zastupitelstva, které rozhodlo, že v této podobě se kanalizace provádět nebude. Hlavním argumentem bylo, že bychom se ve velké míře finančně zatížili, zablokovali tak další naplánované akce. Státnímu fondu životního prostředí jsme dali na vědomí, že 36 milionů je pro nás neúnosných a budeme hledat jinou cestu. Neznamená to ovšem, že bychom se možnosti odkanalizovat obec vzdali. I nadále hledáme cesty, jak alespoň postavit čističku odpadních vod, na kterou by byla napojena alespoň část obyvatel. Byli jsme na státním fondu životního prostředí s návrhem, jak si představujeme odkanalizování obce. Čekáme na jejich vyjádření. Doufáme, že bude kladné a my budeme moci započatou věc dotáhnout do zdárného konce.
Další velká akce, která před námi je, je rekonstrukce základní školy, jež bude v roce 2014 slavit sté výročí založení. Budova si již větší rekonstrukci zaslouží. Na ministerstvu financí máme zažádáno o dotaci na zateplení, opravu fasády, střechy a výměnu oken. Letos ministerstvo životního prostředí přišlo s projektem zelená úsporám, proto se s našimi plány snažíme zapojit i do tohoto programu a žádost o dotaci jsme podali i na státní fond životního prostředí. Předpokládám, že by dotace mohla dopadnout, projekt máme zpracovaný, v září má být vyhlášená výzva, do které se přihlásíme, abychom příští rok mohli školu začít opravovat.
Další budova, která je dominantou obce a zaslouží si naši pozornost, je objekt sokolovny. Tělocvičná jednota Sokol Sloupnice, která je majitelem objektu, nemá tolik financí, proto představitelé jednoty přišli s návrhem, zda by bylo možné budovu převést na obec. I architekt David Vávra, který do Sloupnice zavítal při natáčení jednoho z dílů Šumných měst, konstatoval, že je nejvyšší čas do budovy investovat. Předpokládám, že letos se domluvíme na pravidlech převodu sokolovny a začneme pracovat na její záchraně. Představujeme si, že by se ze sokolovny měla stát multifunkční budova, která by zabezpečovala jak kulturní, tak sportovní vyžití. Pořádaly by se tam plesy, divadelní představení, mohlo by se tam promítat i kino.

Jaké služby jsou ve Sloupnici zajištěny?
Když to vezmu od těch nejmenších občánků, tak pro ty i jejich rodiče v obci funguje Rodinné centrum Kopretina. Dále tu máme školku s kapacitou padesát dětí a základní školu. Naopak pro ty nejstarší tu máme Domov pro seniory, kterým se ředitel snaží vytvořit takové podmínky, aby se necítili odložení, aby se zde cítili jako doma. Z hlediska zdravotní péče slouží občanům zdravotní středisko s lékárnou.

Obce mají svůj vlastní společenský a kulturní život. Jaký je ten ve Sloupnici?
Hlavní hybnou pákou kulturního a společenského života jsou v největší míře hasiči. Asi to je tím, že v obci jsou hned dva hasičské sbory a oba se o kulturní vyžití občanů starají s nebývalou pílí. Hornosloupenští hasiči kdysi založili divadelní spolek, který se nyní jmenuje Doveda a sklízí obrovské úspěchy. Několikrát se již „probojovali“ do celostátní přehlídky amatérských divadelních souborů. V roce 1999 přišli s myšlenkou, jestli by nebylo možné vytvořit pro hraní důstojné prostředí a zázemí. Z nápadu vzniklo příjemné přírodní divadélko u horní hasičárny. Hasiči si ho postavili svépomocí, obec do stavby investovala jen stavební materiál. V dolní části obce samozřejmě nechtěli zůstat pozadu, takže rekonstruovali hasičárnu, kde vybudovali přístřešek pro pořádání různých akcí. Další kulturní akce pořádá rodinné centrum a základní škola. Plesová sezona čítá několik plesů v režii hasičů, červeného kříže, divadelníků nebo myslivců.