Jaké jsou priority pro započaté volební období. Změnily se nějak oproti předchozím čtyřem letům?

Tuto otázku slýchávám často. Tazatel většinou očekává, že máme volné ruce a můžeme dělat, co se nám zlíbí, ale je to složitější. Domnívám se, že na městech naší velikosti, kde dvě třetiny rozpočtu spolknou běžné výdaje za provoz a zbývající třetinu investiční prostředky určené k realizaci nákladnějších záměrů, se skutečné priority generují samy. Prioritou se stává to, co zrovna dává největší smysl, či nesnese odklad.

V našem městě by aktuálně bylo potřeba řešit deset srovnatelně důležitých investičních priorit od opravy střechy a fasády radnice až po rekonstrukci zimního stadionu, avšak prostředky jsou každý rok nanejvýš na jednu z nich. Zásadnější změna priorit oproti předchozím letům by nebyla rozumná. Do přípravy byly nainvestovány nemalé prostředky, takže jako řádný hospodář bychom ty rozpracované měli dotáhnout dokonce a zachovat kontinuitu.

Vize rozvoje města by měla přesahovat politickou garnituru několika volebních období. Politické priority bych označil za vedlejší, i když neméně důležité.

Naší prioritou je smysluplně utvářet koncepci rozvoje města. Tato snaha je složena z dílčích kroků, které jsou nezbytné pro zdravé fungování města. Některé, jako restart institutu městského architekta, se nám již podařilo provést. Ostatní (změna územního plánu a příprava nového, hledání vhodných míst pro výstavbu bytových či rodinných domů, revitalizace sídlišť a nebo vytvoření veřejně přístupné databáze investičních záměrů a projektů) budou následovat.

Za další dílčí kroky lze považovat oživení cestovního ruchu s využitím veškerého potenciálu, který naše malebné město skrývá. Možnosti se skýtají v návaznosti na národní i mezinárodní sportovní akce nebo v přívětivých podmínkách pro cykloturistiku.

Máte za sebou půl roku fungování koalice. Daří se nacházet shodu ve směřování města? Existují třecí plochy, kde nejste úplně zajedno?

Daří, a jsem za to rád. V rámci povolebních jednání jsme zasedali v širokém plénu a nad volebními programy vedli věcné diskuze, ze kterých následně vzešla jasně definovaná koaliční smlouva s programovým rámcem. Ta navíc dopředu stanovuje, jak budeme postupovat, pokud dojde na třecí plochy. Radní se scházejí každý týden, koaliční zastupitelé co čtrnáct dní. Ke kultivované, avšak vášnivé výměně názorů dochází zcela běžně, to je pro dobro věci nezbytné. Navíc se vždy snažíme rozhodovat konsenzem, takže nedochází k hromadění negativních pocitů z neprosazeného názoru.

Jaké jsou silné a slabé stránky města a jak mohou do budoucna ovlivnit život obyvatel Chocně?

Silnou stránkou je ohromný potenciál a vhodné podmínky pro život. Disponujeme lidským potenciálem v podobě spolků či aktivních jedinců. Vyhýbají se nám dálnice a rychlostní silnice, takže doprava je oproti jiným městům únosnější. Máme komfortní železniční spojení na Prahu i Brno, příjemné životní prostředí s množstvím vzrostlých stromů. Netrápí nás zásadnější sociální problémy. Město má úžasnou polohu na březích řeky, a přitom obklopeno lesnatými kopci. Jsme krásné klidné maloměsto a do budoucna bychom neměli mít problém ho takové udržet.

Za slabé stránky bych označil problémy, které mají celospolečenský charakter a projevují se jako kdekoliv jinde. Čím dál víc se vytrácí zodpovědnost jednotlivců za celek. Všichni bychom chtěli zelené ulice plné stromů a okrasných květin, ale nikdo není ochoten posekat trávník či shrabat listí před svým domem, byť se třeba jedná o městský pozemek. Všichni s naprostou vážností očekáváme, že sníh na chodníku pod okny bude uklizen deset minut po vánici, než abychom se o to postarali sami. Komfort společnosti stoupá, ale bez jejího přičinění není pro města ekonomicky udržitelné ho občanům zajišťovat.

Co považujete za největší výzvu pro volební období?

Připravit a projednat s odborníky a za účasti veřejnosti podklady pro zadání nového územního plánu. Územní plán je nejdůležitějším dokumentem města a má naprosto zásadní vliv na jeho rozvoj v řádu desetiletí. Dotýká se občanů v každodenním životě, aniž by o jeho existenci věděli, či mu rozuměli. Nezřídka se stává, že se s ním setkají až v situaci, kdy jsou s ním v konfliktu. Vzhledem k tomu, že jakékoliv úpravy jsou časově náročné a trvají několik let, tak to občany často staví do neřešitelné situace, což vnímají negativně. Nezbytná je osvěta a kultivovaná diskuze, to považuji za největší výzvu.

Která oblast investic by měla dostat přednost? Budování a udržování infrastruktury, nebo služeb?

Ani jedna by neměla být upřednostňována před druhou. V dobře fungujícím městském prostředí je to o rovnováze mezi nimi. Mám pocit, že v našem městě byla v posledních letech upřednostňována především ta první. S tou druhou je totiž daleko víc práce a většinou z ní nelze vytěžit politické body. Odpovědí je, že teď v oblasti služeb děláme, co můžeme, abychom navrátili jakýsi rovnovážný stav.

Nové politické subjekty v komunální politice usilují o posílení transparentnosti. Je větší otevřenost ve prospěch občanů? Plánujete realizovat v příštích čtyřech letech nějaké změny?

U nás tomu není jinak. Je to dáno generační obměnou. Co bylo standardem v 90. letech, dnes neobstojí. Nemusí to mít nutně negativní nádech, spíše je to o změně úhlu pohledu. Zveřejňování smluv, pravidla pro vydávání radničních periodik, takřka volný přístup veřejnosti k informacím, ale i rovnocenný vztah k ženám na pracovišti moje generace vnímá přirozeně a vlastně nechápe, co je na tom zvláštního. Větší otevřenost je ve prospěch nejen občanů, ale i vedení měst. Nic se dnes nešíří tak rychle jako informace a kdo se nepřizpůsobí, tomu dříve či později ujede vlak. Od nástupu jsme zavedli živé vysílání ze zastupitelstva a připravujeme zveřejnění rozklikávacího rozpočtu, veškerých smluv i lepší přístup zájemců k veřejným zakázkám.

Máte vizi pro budoucnost, která by městu prospěla, ale v horizontu aktuálního volebního období nejsou podmínky pro její realizaci?

Je to určitě nový územní plán. Dalším snem je kultivace veřejného prostoru, což je běh na dlouhou trať. Mám na mysli vzhled a provedení městského mobiliáře, minimalizaci vizuálního smogu a snahu vrátit na veřejná prostranství umělecká díla.

Chtěl byste pokračovat jako starosta i příští čtyři roky?

Ač se to nezdá, za jedno období se zásadnější věci stihnout nedají. Jako nováčkům ve funkci nám už došlo, že z velké části budeme sklízet, co naši předchůdci zaseli, a ne jinak to budou mít ti, co přijdou po nás. Na jednu stranu je to ohromná příležitost utvářet město dle našich nápadů a vizí. Zároveň je to práce až neskutečně rozmanitá. Denně navštěvujete místa, kam byste se jinak nepodívali, dozvídáte se zajímavé informace, potkáváte zajímavé lidi.

Na druhou stranu jsem přesvědčen, že by se člověk neměl v politice zdržovat příliš dlouho. Nemám na mysli prvoplánové závěry, že každý politik musí být zkorumpovaný, což není o politice, ale pouze o lidech. Drtivou část pracovní náplně věnujete rozhodování, vysvětlování či obhajování, což vyžaduje obrovskou dávku energie. Vzhledem k tomu, že správná rozhodnutí jsou často méně populární, mám obavu, že každému musí dřív nebo později dojít dech a začne hledat cesty menšího odporu a zjednodušených řešení. V ten okamžik by měl předat žezlo dalšímu. Jestli je to po jednom volebním období, nebo po dvou, teď neumím odpovědět.

Jan Ropek

Současný starosta Jan Ropek pochází z Chocně. Vystudoval Fakultu stavební Vysokého učení technického v Brně. Po studiích krátce žil v Kanadě. Před pěti lety založil s obchodním partnerem projekční kancelář dopravních staveb. Má rád staré věci a cestování. Staromilecká záliba ho před rokem zavedla k založení společnosti na renovaci historického nábytku. Procestoval Spojené státy americké a navštívil více než pětadvacet zemí světa.