Sdružení pro Letohradsko, jež jako lídr vedl starosta Petr Fiala, vyhrálo komunální volby s drtivou převahou (47,9 procenta). V jednadvacetičlenném zastupitelstvu obsadí zástupci sdružení čtrnáct křesel. Letohradští vyjádřili starostovi jednoznačnou podporu. Petra Fialy jsme se v pondělí zeptali:

Věřil jste, že volby vyhrajete a navíc tak jednoznačně?
To je těžké říct. Věřil jsem v to, že občané zaznamenali čtyři roky práce a že bychom měli být tím nejúspěšnějším uskupením. Nicméně jsem nepředpokládal, že ten mandát bude až tak silný a na druhou stranu zavazující. Po tomto výsledku cítím obrovskou odpovědnost. Občanům děkuji za důvěru a udělám vše pro to, aby nebyli zklamáni.

Jak se vůbec má chovat komunální politik, aby mu voliči po čtyřech letech tímto způsobem poděkovali? Na některých radnicích v okolí si už starostové pomalu balí svoje věci…
Já už jsem prezentoval před čtyřmi lety, že na starostu nikdo nestudoval a že se to budu snažit dělat tak, jak jsem dělal všechny své aktivity v řídících funkcích nebo ve sportu, když jsem vedl hokejbal. Snažil jsem se zůstat normálním člověkem, být mezi lidmi, naslouchat jim a zejména nedávat nereálné sliby. A když už člověk něco řekne, aby to alespoň časem dotáhl do konce a svému slibu dostál. To byla myslím má nejzásadnější kréda: dokázat mluvit s každým, naslouchat, dá-li se pomoci, tak pomoct, a případný slib splnit.

Probíhají povolební jednání, tvoří se vůbec koalice?
Rozhodně nejsme opojeni výsledkem voleb a mocí, už jsem volal představitelům jednoho uskupení, které se dostalo do zastupitelstva, a ve středu se s nimi sejdeme. Všem nabídneme možnost podílet se na fungování města. Byl bych rád, aby maximálně příští týden bylo jasno, jaké bude složení městské rady a jednotlivých komisí.

Nebude zastupitelstvo příliš „jednobarevné“, budete mít opozici?
To je těžká otázka. Rozhodně nejsme žádnou politickou stranou, pluralita názorů tady bude. Zásadní věcí je to, co máme ve volebním programu, a většina, kterou máme, jej bude prosazovat. Ale věřím tomu, že to jsou tak rozumné věci, že zastupitelstvo bude hlasovat téměř jednohlasně.

Kdysi vám někdo vytýkal, že když si starosta postaví radnici, tak ve své funkci skončí. To se evidentně nepotvrdilo.
Jedny noviny mi položily otázku, zda mi voliči odpustí, že největší investicí za volební období byla radnice. Jak jsem řekl: byl to poslední dům ve špatném stavu na náměstí, bylo potřeba s ním něco udělat. Občané sami řekli v anketě, že chtějí radnici v centru. Ovšem to nejdůležitější je, že občané viděli, že to nebylo jenom o té radnici, ale udělaly se i jiné investice, rekonstruovaly a stavěly nové chodníky, opravovaly komunikace… Díky tomu to vzali jako samozřejmou a správnou věc.

Předpokládám, že chcete být dál starostou města?
Ano, je to součástí dohody, která se týká i místostarostů. Chceme, aby byli opět dva, neuvolnění. Nechceme víc zatěžovat rozpočet, uvažujeme o snížení počtu komisí, ne že bychom nějaké téma chtěli opominout, ale s ohledem na finance budeme šetřit i v tomto směru.

Jaké budete mít jako staronový starosta priority?
Prioritou číslo jedna je splnit volební program. V něm bylo řečeno vše. Jsou zabezpečené dotace na kanalizaci v Kunčicích, na zateplení obou budov základních škol, to jsou obrovské finanční prostředky, bude potřeba zajistit dofinancování. Určitě chceme dál pokračovat ve všech investicích, na které se dají sehnat jakékoliv dotace, například ze Státního fondu dopravní infrastruktury, na ministerstvu pro místní rozvoj chceme konečně uspět a získat dotaci na postupnou revitalizaci sídliště U Dvora. Chtěl bych, aby v příštím roce stál skatepark.

To jsou velké plány, máte dost energie?
Mám. Měl jsem chuť do práce i předtím. Ten výsledek mě navíc ohromně motivoval a bude mi dodávat energii.