Jejich cílem bylo definovat zevrubný koncept Hlína festu, způsoby větší participace veřejnosti na projektu a zajištění organizace doprovodných programů. Ke stolu byl přizván i Jakub Rajnoch (na snímku), sochař, který pro letošní ročník vytvořil zvětšeninu kávového šálku umístěnou do zámeckých zahrad.

Domluven byl předběžný termín akce, zahájení 3. ročníku Hlína festu je plánováno na 28. 5. 2016, slavnostní ukončení na 13. 8. 2016. Organizátoři se dále dohodli na užší spolupráci se Základní uměleckou školou Jindřicha Pravečka. Zajištění doprovodného programu příštího ročníku projektu se ujal ředitel Kulturního centra Lanškroun David Knápek. Přislíbil venkovní projekci filmů – dokumentů s výtvarnou tematikou.

K novinkám v doprovodném programu chystaného ročníku David Knápek uvedl: „Kromě domluvených projekcí dokumentů a programu pro děti, který sklidil letos velký úspěch, bychom chtěli pozvat i nějaké zvučnější jméno nebo kapelu do programu Hlína festu. Jsem rád, že Hlína fest pokračuje i třetím ročníkem, myslím si, že město i zámecká zahrada tím získá další pravidelnou kulturní akci, která příjemně doplní nabídku kulturního léta ve městě."
Jakuba Rajnocha vystřídá nový sochař, na schůzce se hovořilo o námětu uměleckého díla, které by měl vytvořit. I po rozsáhlé diskuzi zůstalo téma příštího ročníku otevřené. Definitivní rozhodnutí padne na příští schůzce organizátorů v říjnu. Následně budou osloveni sochaři, kteří by se mohli zúčastnit třetího ročníku Hlína festu.

(zr, jf)