Na vycházku se soutěžemi na šesti stanovištích se v zlatavém slunném odpoledni vydalo dvacet sedm rodin. „Soutěžící získávali body za pouštění draků, určování potravního řetězce, za tvorbu názvů  a poznávání hub, za znalosti o životě včel, za pečení brambor a jablek, za výrobu ptačích krmítek," uvedla Hana Grundová  ZO ČSOP Podorlicko.
Výsledky:
1. místo 24 bodů  –  Večeřovi
2. místo 23 bodů  – Klížovi, Přívratská
3. místo 23 bodů – Sixtovi, Vejdovi, Jakubkovi
4. místo 22 bodů – Tomšovi, Kocandovi, Kečkešovi, Musilovi, Hubálkovi, Kubátovi
5. místo 21 bodů – Kubištovi, Ezrovi, Vomáčkovi, Duškovi
6. místo 20 bodů  – Koubovi, Hubálkovi, Chlebounovi, Šmídovi, Foffovi
7. místo 19 bodů – Boháčkovi, Hůlkovi, Kubištovi, Beranovi
8. místo 18 bodů  – Končinských , Hůlkovi

Jarní sezóna na stezce bude otevřena akcí Hledání jara 13. dubna 2014.  (hg)

Smyslově naučná stezka Údolím Skuhrovského potoka prochází krásným údolím podhorského potoka a stoupá k Přírodní rezervaci Třebovské stěny. Na zastávkách doplněných výkladovými tabulemi se turisté seznamují s květenou i zvířenou území. Vyzkouší si svoje vnímání i pomocí smyslových prvků.