Inspirováni Komenským

Rodinné centrum vyplňuje mezeru mezi školkou a mateřským centrem. „Není to ani školka, kde odevzdáte ráno dítě a navečer si ho vyzvednete a nesmíte se programu účastnit ani nemáte možnost ovlivnit, co učitelky ve škole s dětmi dělají či nedělají. Není to ani mateřské centrum, kde maminky přijdou a s dětmi si několikrát do týdne hrají. Naše rodinné centrum se inspirovalo Komenského Informatoriem školy mateřské, kde Jan Amos prosazuje myšlenku, aby děti byly vychovávány do šesti let v ochranném prostředí rodiny, pod ochranou matek,“ vysvětluje pastor jednoty bratrské Daniel Dostrašil.

Podle jeho slov se v rodinném centru maminky (ale i otcové, prarodiče atd.) podílí na vedení programů, jsou zapojeni jako dobrovolníci a jsou aktivně přítomni. Činnost rodinného centra se tak nezaměřuje jen na děti, ale na celé rodiny, aby posilovalo různými způsoby (manželské kurzy, besedy, semináře) sebedůvěru a pedagogické schopnosti rodičů a rozšiřovalo jejich vzdělání (jazykové, počítačové kurzy).

Centrum využívá maximálně dobrovolníky a rodiny zapojené do projektu, má jen jednoho zaměstnance na půl úvazku s příslušným pedagogickým vzděláním a praxí. Nově otevřené rekonstruované prostory v budově jednoty bratrské tvoří herna o rozloze 97 metrů čtverečných, k ní přiléhá kuchyňka. V patře dosud probíhá rekonstrukce kazatelského bytu na multifunkční sál – učebnu. Rozpočet přestavby přesahuje 400 tisíc korun a je hrazen z fondů ministerstva školství, z Pardubického kraje, města, jednoty bratrské a množství dárců a sponzorů.

„Věříme, že v době, kdy jsou ústecké školky přeplněné a silné ročníky sedmdesátých let se rozhodují zakládat rodiny a v době, kdy díky sociální podpoře státu se ženy nebojí zůstávat na mateřské dovolené, je založení rodinného centra krok správným směrem,“ uzavřel Daniel Dostrašil.