Několik nehod

S autorizovaným projektantem v oboru dopravních staveb Petrem Novotným se rozhodl Lanškroun spolupracovat poté, co na silnici I/43 došlo k několika dopravním nehodám. I s tragickým koncem. Jde o frekventovanou komunikaci, která propojuje východní Čechy se střední Moravou. Projektant mj. prověřoval rozhledové poměry na křižovatkách, vypracoval rozbor nehodovosti. Dokument, který už město převzalo, má definovat nebezpečná a nevyhovující místa a navrhnout řešení. „Na dokumentu nyní pracuje  odbor dopravy a k jednotlivým zjištěním vydá své stanovisko. Současně se jím bude zabývat dopravní komise a chceme jej konzultovat také s dopravním inspektorátem. Až budeme mít všechny podklady pohromadě, pravděpodobně budou předány radě města k projednání a rozhodne se, které z těch navržených opatření se mají projekčně zpracovávat dál,"   uvedl k dalšímu postupu tajemník radnice Jan Šebrle. Zatím tedy nebylo rozhodnuto, které místo na průjezdu městem bude nutné změnit, aby přestalo být  rizikové.
Starostka města Stanislava Švarcová slíbila, že s výsledky prověrky seznámí lanškrounské občany a prosadí, aby se řešení navržená odborníky co nejdříve v Lanškrouně realizovala.

Co si myslí chodci?

To chodci mají jasno, která místa jsou riziková. „Bojím se, když přecházím u Krčmy, tam už dvě paní auto srazilo. Jedna zemřela a druhá byla dlouho v nemocnici," svěřila se seniorka z Lanškrouna a dodala:  „Ze spodu i z vrchu tady auta jedou rychle, z vrchu navíc nejsou moc dobře vidět, a tak radši dobu stojím, než přejdu, nebo jdu jinudy, kde není takový provoz."