Jednalo se o část týdne bezpečnosti na vozovkách se zaměřením na mladé účastníky provozu. Na jednotlivých stanovištích na silnicích první a druhé třídy provádělo kontrolu 33 policistů, kteří zastavili celkem 419 vozidel. Zjistili u nich 25 přestupků, tři oznámili na pověřené úřady, ostatní řešili blokovou pokutou. „Šlo o dodržování zákona o provozu na pozemních komunikacích, to znamená například o dodržování stanovené rychlosti, kontrolu technického stavu dopravních prostředků, zda se používají bezpečnostní pásy a dětské sedačky, ale také o to, jak řidiči přejíždějí železniční přejezdy. Dvakrát jeli řidiči vyšší rychlostí, tři neměli zapnutý bezpečnostní pás, osm aut bylo ve špatném technickém stavu. Většina řidičů od nás dostala letáky informující o příčinách dopravních nehod. Akce se stala součástí rozsáhlé kampaně Evropské unie v 26 zemích Evropy,“ uvedla včera některé detaily policejní tisková mluvčí Eva Sichrová.

Hlídky přejížděly z místa na místo, třeba na „pětatřicítce“, hlavně tam, kde dochází k nehodám. Kromě „jedniček“, a to nejen I/35, ale i kolem Ústí nad Orlicí, Králík nebo Lanškrouna, věnovali policisté pozornost také „dvojkám“.