Stěžovali si na nepřiměřeně dlouhou dobu uzavírky i počet kilometrů, které musí najet navíc kvůli objízdným trasám. „Hrádek je průjezdný a musím říct, že smekám, jak to mají rozšířené. Jestli do budoucna opraví a rozšíří silnicí až nahoru, bude to super, bezpečné jízdy nám usnadní cestu za prací všem,“ konstatoval již jeden z řidičů na Facebooku.

Opravoval se úsek mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem dlouhý zhruba 1,7 kilometru. Pokládka vrchní asfaltové vrstvy se nestihla v obou pruzích, protože bude pokračovat už za provozu, ten bude řízen vysílačkami pracovníky stavby. Svodidla a svislé dopravní značení tu už jsou, vodorovné dopravní značení bude zajištěno během provozu.

Po uzavření silnice v květnu se začaly množit stížnosti a byly i sepisovány petice. Pardubický kraj tlačil na dodavatele, aby rekonstrukci urychlil, to se však nakonec kvůli problémům s kácením stromů nepodařilo. Kraj na základě zkušeností s touto stavbou rozhodl o zařazení časového kritéria při zadávání zakázek na modernizace silnic. „Hlavním cílem změny je tlačit na stavební firmy, aby bezdůvodně neprotahovaly stavby, které mnohdy znamenají značná dopravní omezení,“ informoval mluvčí kraje. Stejně bude postupovat i při dalších etapách modernizace této silnice, v plánu je oprava úseku směrem ke křižovatce na Sloupnici.

Podle hejtmana Martina Netolického měla stavba stát původně 67 milionů korun, výběrové řízení výslednou cenu snížilo na 42 milionů.

Silnice mezi Hrádkem a Ústím nad Orlicí je od úterý zprovozněna.