Do 30. června je kvůli probíhající rekonstrukci silnice Ústí nad Orlicí - Lanškroun uzavřen pro veškerý provoz úsek z Knapovce do Skuhrova.

Objízdná trasa - rekonstrukci silnice Ústí nad Orlicí – Lanškroun:

Uzavřen pro veškerý provoz je úsek z Knapovce do Skuhrova. Objížďka vede po státovkách I/14 a I/43 přes Třebovice. 

Objížďka vede po státovkách I/14 a I/43 přes Třebovice. Uzavírka má dopad i na autobusové linky BusLine Pardubicko.

Pro ně teď platí výlukový jízdní řád, který však nezaručuje žádné přestupní vazby ani návaznost spojů. Bez náhrady není obsluhováno několik zastávek v samotném Ústí a okolí.

Psali jsme:

Uzavírka silnice z Knapovce do Skuhrova
Za týden bude na tři měsíce zavřena silnice z Knapovce do Skuhrova

Kvůli obnově živičného krytu na šestikilometrovém obchvatu Opatova na silnici I/43 čeká řidiče bezmála půl roku omezení a zdržení. Práce začaly už v dubnu a s uzavírkami je nutné počítat skoro do konce letních prázdnin. Že je to dlouho? Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se musí práce kvůli provozu rozdělit na etapy, navíc je prý třeba dodržet technologické lhůty.

O tom píšeme zde:

Obnova asfaltu na obchvatu Opatova
Musíme opravovat pomalu, obhajuje ŘSD půlroční obnovu asfaltu na I/43 u Opatova

„Zhotovitel se však bude snažit stavbu urychlit a komunikaci uvést do provozu v co nejkratším možném termínu," uvedla před započetím rekonstrukce mluvčí pardubické pobočky ŘSD Petra Drkulová.

Kompletní souhrn letošních oprav krajských silnic (II. a III. tříd) najdete ZDE,silnic I. tříd ZDE

V první části stavbaři uzavřou jeden jízdní pruh a provoz bude obousměrně řídit v pracovní době regulovčíci, mimo pracovní dobu semafory. Ve druhé části bude platit objízdná trasa po staré silnici přes vesnici pro veškerý druh dopravy pro směr Svitavy – Lanškroun, opačný směr projedete po volné polovině vozovky stavbou.

ŘSD na svých webových stránkách připomnělo, že součástí stavby je nezbytná úprava rozjezdů a vedlejších ploch přiléhajících k silnici I/43, dále oprava odvodňovacích zařízení (příkopy, propusty, zatrubnění) a jejich vyčištění. Přímo v Opatově silničáři budou rekonstruovat přechod pro chodce včetně středového dělícího ostrůvku a lokálně vymění betonové obrubníky, které degradovaly kvůli posypovému materiálu. Opravu úseku o délce 6,27 km realizuje firma Mados MT.

V dubnu začala i modernizace 12 kilometrů dlouhé silnice II/312 z Českých Libchav do Chocně, která by měla stáhnout tranzitní dopravu na dálnici z větší části orlickoústeckého okresu. Vozovka je nyní uzavřena v úseku Rozsocha - České Libchavy, provoz je odkláněn přes Orlické Podhůří a Libchavy. V červenci se začne rekonstruovat opačný konec silnice - z Chocně do Mostku, příští rok pak v pořadí poslední úsek z Mostku do Rozsochy. První dva úseky budou hotové ještě letos.

„V celé délce firma zachovala stávající vedení silnice, avšak v některých místech dojde k jejímu rozšíření a samozřejmě opravě povrchu. Silnice II/312 patří mezi významné silniční tahy v regionu, protože je budoucím přivaděčem k dálnici D35," upřesnil náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Více zde:

Silnice Choceň - České Libchavy
Dálniční přivaděč z Libchav do Chocně? Zapomeňte. Okresku kraj jen opraví

Na modernizované silnici z Chocně do Českých Libchav se řidiči kromě nového asfaltu, svodidel, značek a lokálního rozšíření dočkají také úpravy křižovatky se silnicí III/3127 na Podlesí. U vjezdu od Českých Libchav do Rozsochy projektant navrhl vjezdovou bránu, tedy malý ostrůvek v komunikaci, který má za úkol zpomalit přijíždějící auta.

Objízdná trasa - modernizace silnice II. třídy č. 315 mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem: 

Objízdná trasa vede po silnici I/14 Ústí nad Orlicí, Libchavy, České Libchavy, sil. II/312 Orlické Podhůří - Rozsocha, Mostek, sil. II/317, II/315 Choceň, sil. II/315 Zářecká Lhota, Svatý Jiří, Jehnědí, dále směr Sloupnice. 

Až do konce prázdnin má pokračovat modernizace silnice II. třídy č. 315 mezi Ústím nad Orlicí a Hrádkem, kde se práce před časem zastavil sesuv půdy a následné zjištění nestability podloží v blízkosti břehu Tiché Orlice.

Kvůli tříkilometrovému uzavřenému úseku si tady řidiči zajíždějí bezmála 20 kilometrů. „Jezdím do Ústí do práce každý den a musím říct, že poslední měsíce, tedy vlastně už roky, je cesta za prací spíše za trest,“ posteskl si nedávno Libor Nekvinda z Vysokomýtska.

Aktuální pohled na stavbu
Silnice z Ústí nad Orlicí do Hrádku bude zavřená až do léta 2023

V Žamberku na hlavním průtahu pod zámkem na silnici I/11 pokračují práce na opravě mostu zakládáním spodní stavby. Dělníci se sem vrátili po zimní technologické přestávce. „Výstavba pokračuje podle harmonogramu s plánovaným zprovozněním nového mostu v září,“ uvedlo ŘSD na Twitteru.

Na podzim loňského roku nechala ŘSD vybudovat souběžnou provizorní komunikaci, na kterou od letošního března převedla veškerou dopravu. Provoz tu řídí kyvadlově světelná signalizace.

Stavba pokračovala demolicí stávajícího mostu a dělníci se už chystají na zakládání nového přemostění. Během oprav dojde ke komplexní rekonstrukci mostního objektu, dále k prostorové úpravě křižovatky tak, aby byl umožněn bezpečný průjezd dlouhých nákladních vozidel bez nutnosti přejíždění do ostatních jízdních pruhů.

Rekonstrukce mostu v Žamberku
FOTO, VIDEO: Na průtahu Žamberku už roste nový most, hotovo bude v září

Nově vznikne odbočovací pruh vlevo směrem na Kunvald. Současný přechod pro chodce zmizí a nový vznikne na bezpečnějším místě, dále od středu křižovatky. Zhotovitel obnoví chodníky s prvky bezbariérového užívání stavby a také lampy veřejného osvětlení.

Aktualizovaná mapa oprav Ředitelství silnic a dálnic (v menším rozlišení i pod článkem) pro letošek počítá také se stavbou podchodu v Dlouhé Třebové pod státovkou I/14 na spojnici mezi Ústím nad Orlicí a Českou Třebovou. Podchod bude navazovat na nově vybudovaný chodník podél hlavní komunikace I/14. Dílo za více než 10 milionů korun má být hotovo do konce října a jeho objednatelem je obec Dlouhá Třebová. Dopravní omezení se nechystají, avšak průjezd zmíněným úsekem si jistě vyžádá výšenou opatrnost.

Kompletní souhrn letošních oprav krajských silnic (II. a III. tříd) pak najdete ZDE.

Plánované opravy silnic I. tříd na Svitavsku, Orlickoústecku a Chrudimsku v letošním rocePlánované opravy silnic I. tříd na Svitavsku, Orlickoústecku a Chrudimsku v letošním roceZdroj: ŘSD