V Pardubickém kraji je pracoviště magnetické rezonance doposud jen v krajské nemocnici v Pardubicích, Ústí by se tak stalo druhým a zatím posledním městem v kraji, které by ji pacientům nabízelo.

„Jednu rezonanci máme na západě kraje, druhou bychom chtěli na východě. Ze dvou zájemců jsme dali přednost nemocnici v Ústí, je teď na ní, jak si to vyjedná s pojišťovnou. Magnetická rezonance stojí dost peněz, zhruba 40 milionů, takže by se její nákup musel hradit pomocí úvěru či leasingu,“ uvedl krajský radní odpovědný za zdravotnictví Josef Janeček.

V pardubické krajské nemocnici provozuje magnetickou rezonanci od roku 2002 soukromá společnost Multiscan.
Magnetická rezonance je vyšetřovací metoda, kterou se diagnostikují patologické změny mozku a dalších vnitřních orgánů. Spočívá v tomografickém (vrstevnatém) znázornění vyšetřovaných orgánů na základě rozdílů průchodu energie magnetického pole ve vyšetřovaných tkáních.

(kim)