Novou mateřinku v obci připravovali řadu let. „Kapacita naší školky se ukazovala do budoucna malá, a to vzhledem k tomu, že jsme spádovou školku pro obce Řetůvku a Přívrat,“ vysvětlila starosta obce Hana Šafářová.

Přestavovat starou školku za chodu by podle Šafářové nebylo řešení, a navíc by se nevyřešil problém s jídlem. „Zastupitelstvo po diskuzi rozhodlo o výstavbě školky nové, která by se stala součástí základní školy, aby převoz jídel byl možný přímo z kuchyně školy,“ popsala Šafářová.

Projekt se začal připravovat už před pěti lety, v roce 2016. Architektonickou studii vypracovala českotřebovská architektka Hana Soviš Fučíková. Zadání bylo jednoznačné: školka pro pět desítek dětí ve dvou třídách s oddělenými ložnicemi a možností přímého napojení školky na školu.

Psali jsme již:

„Při navrhování jsem brala v potaz přímý vizuální kontakt se základní školou, jejíž budova má svou architektonickou hodnotu. Proto byl potřeba objekt, který to bude respektovat a zároveň bude moderní a funkční. Prostor pro stavbu nebyl velký a bylo třeba efektivně využít každý metr,“ vysvětlila architektka.

Zadání bylo jednoznačné: školka pro pět desítek dětí ve dvou třídách s oddělenými ložnicemi a možností přímého napojení školky na školu. Školku Hana Soviš Fučíková navrhla jako dvoutřídku, kde každá třída počítá s maximální kapacitou 25 dětí ve věku 2–7 let.

„V uliční části budovy jsou umístěny prostory provozu či zázemí personálu. Do zahradní části směřují prostory tříd a výdejna jídla, umístěná mezi třídami tak, že na ně má přímou návaznost a usnadňuje výdej jídel a příjem špinavého nádobí. Z obou tříd je přístupná krytá terasa, která se otevírá směrem do zahrady. V patře budovy je umístěna lehárna, kde požadavkem zadavatele bylo, aby lehátka mohla být rozložená i mimo dobu spánku dětí,“ popsala školku architektka.

Nový interiér školky.Nový interiér školky.Zdroj: Obec Řetová

Před stavbou bylo nutné zpevnit břehy toku Husí krk v okolí školy. V roce 2018 se pak obci podařilo získat nové stavební povolení. „Ve stavbě bránilo už jen jediné, a to získání dotace, která by z větší části pokryla náklady. V roce 2019 jsme podali poprvé žádost na ministerstvo financí,“ uvedla Šafářová. Tehdy se však peníze získat nepodařilo.

Na druhý pokus se však žádost o dvacetimilionovou dotaci podařila a stavba školky za 32 milionů korun mohla začít. Hladké výstavbě však bránila nejen pandemie koronaviru, ale také deštivé léto. „Při zhotovování základových pilotů došlo k narušení 110 let starého odvodnění budovy základní školy, a tak jsme řešili ještě obnovu drenáží a oddrenážování stavby,“ vzpomínala starostka Šafářová.

Nakonec se stavbu povedlo dokončit v termínu. „Během srpna jsme vše sbalili do krabic a přestěhovali do nové budovy, abychom v září mohli přivítat děti,“ vysvětlila s úsměvem vedoucí učitelka školky Kateřina Flídrová. Pochválila dostatek prostoru pro hru a klid na odpočinek. „Pedagogové i nepedagogové mají prostory pro své potřeby, které ve staré budově nebyly možné,“ dodala Flídrová.