Návštěvníci mohli zhlédnout ukázky řemeslné práce, podívat se do kostelní věže a nechyběly ani stánky s tradičními českými výrobky a regionálními pochutinami. Odpoledne se pak na místním fotbalovém hřišti konala tradiční Fotbalová pouť.