Navlékání knoflíků totiž během roku pokračovalo a zapojilo se do něho velké množství „navlékačů“ z mnoha koutů republiky. A v sobotu došlo k novému přeměřování.
Umístit všechny návleky na plachtu nedaleko zámecké věže tak, aby se dala změřit jejich délka a zároveň i spočítat knoflíky, dalo obrovskou práci. Kolektiv dobrovolníků s ní začal v osm hodin ráno, hotov byl až po třetí hodině odpoledne.
Snaha ale stála za to. Poté, co celý návlek zkontroloval komisař agentury Dobrý den Michal Jurečka, byl vyhlášen výsledek. Nový rekord má tyto parametry: knoflíkový návlek měří 4416 metrů a je na něm celkem 288 094 knoflíků. Tyto hodnoty budou nově zaznamenány do knihy českých rekordů. Organizátorka Knoflíkiády, kastelánka Zámečku Krasava Šerkopová ovšem usiluje také o to, aby byl rekordní návlek zanesen i do světoznámé Guinessovy knihy rekordů.