„Stavba polikliniky se odkládá. V rozpočtu investic na letošní rok chybí,“ tvrdí opoziční Demokratické fórum, které krátce po říjnových volbách přišlo s alternativním návrhem na stavbu polikliniky. Zastupitelé pro něj ale ruce nezvedli.

Radnice, kterou po loňských komunálních volbách vede i nadále tříčlenná koalice Lanškrounského fóra, ANO a ČSSD, se k posunutí termínu zahájení rekonstrukce nevyjádřila. „Město připravuje tiskovou zprávu, ve které se k dané problematice vyjádří počátkem příštího týdne,“ přislíbil na opakovaný dotaz Deníku starosta Radim Vetchý.

Podle opoziční zastupitelů je důvodem prázdná městská pokladna. „Nenechme si namluvit, že za odložení realizace projektu mohou lékaři, město na zahájení stavby letos prostě a jednoduše nemá dostatek financí,“ tvrdí Demokratické fórum. Naráží tím na výzvu Sdružení pro zdravotnictví Lanškrounska z poloviny ledna letošního roku.

Výzva, kterou podepsalo dvanáct lékařů, apeluje na radnici, aby řekla rekonstrukci polikliniky jasné ano, nebo ne. „Žádáme vedení města, aby zdravotníkům i veřejnosti co nejdříve sdělilo, jestli nechá zpracovat srovnávací studii. V případě, že ano, žádáme, aby podniklo co nejrychlejší realizaci studie, aby se minimalizovalo zdržení projektu,“ uvádí se v prohlášení.

Studie má posoudit klady a zápory obou variant, jak projektu, který připravuje město, tak alternativního návrhu opozice. „V případě, že vypracování studie vedení města umožnit nechce, žádáme o pokračování stávajícího projektu,“ vyzývají lanškrounskou radnici lékaři.

Vizualizace polikliniky v Lanškrouně.
Lékaři se bouří, starosta se zlobí

Ani měsíc a půl po uveřejnění výzvy se však odpovědi nedočkali. „Do třiceti dnů nám nikdo neodpověděl. Před dvěma týdny jsme znovu napsali na město, že žádáme, aby nám odpovědělo na otázku, která je ve výzvě formulovaná,“ potvrdila Deníku signatářka výzvy, lékařka Vladimíra Reslerová.

Zdravotníkům vadí, že s nimi radnice o projektu rekonstrukce dlouhodobě nekomunikuje. „V průběhu čtyř let jsme se dostali k minimu informací. Na městě nebyl nikdo, kdo by s námi byl ochoten a schopen komunikovat. V posledním roce, když začalo vyvstávat, že město se vyčerpalo na jiných projektech, jsme začali být nervózní,“ vysvětluje Vladimíra Reslerová. Lékaři mají obavu, aby se rekonstrukce nezastavila v polovině.

Nelíbí se jim, že radnice vytváří na jednotlivé lékaře nátlak, aby podepsali předběžnou smlouvu o pronájmu prostor v rekonstruované poliklinice. „Když jsme žádali o společné jednání, bylo nám řečeno, že v žádném případě, že budou jednat s každým subjektem zvlášť,“ podotýká Vladimíra Reslerová.

Lanškrounské fórum, které dominuje staronové radniční koalici, mělo před volbami rekonstrukci polikliniky jako prioritu. „Nejdůležitější úkol příštích čtyř let? Nová poliklinika. Až nyní se podařilo připravit projekt, který má podporu veřejnosti i lékařů. Po čtyřech letech jednání a příprav projektové dokumentace, je vše připraveno na zahájení stavby,“ slibovali ještě den před volbami představitelé sdružení.